Izložba tehničkog stvaralaštva

 

24.11.2010.

UČENICI ŠESTOG RAZREDA POSJETILI
IZLOŽBU TEHNIČKOG STVARALAŠTVA 

Nastavni plan devetogodišnje osnovne škole sastoji se iz obaveznog i proširenog dijela programa. Obavezni dio programa sastoji se iz dva dijela: obavezni predmeti i obavezne aktivnosti.

Obavezne aktivnosti između ostalog uključuju i dane kulture, sporta i tehnike.

U okviru ovih aktivnosti učenici šestog razreda su posjetili izložbeni prostor u Osnovnoj školi “Stefan M. Ljubiša”. U jednom dijelu tog prostora nalaze se radovi učenika sa nekadašnjih republičkih i saveznih takmičenja iz raznih oblasti tehnike. Zastupljeni su radovi iz oblasti Arhitekture i građevinarstva, Energetike, Elektrotehnike, Mašinske tehnike, Elektronike, Radiotehnike, Automatike i robotike, radovi koji po svojim karakteristikama imaju multidisciplinarni karakter, Saobraćaja i Poljoprivredne tehnike.

 

 

Izložba tehničkog stvaralaštva

 

Posjete ovakvog tipa posebno dobijaju na značaju nakon promjena nastavnog plana i programa nekadašnjeg Tehničkog obrazovanja i prelaska na predmet Tehnika i informatika. Primjenom novih programa, značajno je smanjen broj časova iz raznih tehničkih disciplina u redovnoj nastavi, pa su samim tim sve manje mogućnosti da se učenici bave praktičnim radom. Ako se tome doda i izvođenje nastave u cijelom odjeljenju, kao i vrlo često nedovoljna opremljenost kabineta, ovakve posjete postaju zaista dragocjene. Učenici se upoznaju sa određenim granama tehnike, ali ih izloženi radovi motivišu, podstiču njihovu kreativnost, nagone na razmišljanje zašto je nešto napravljeno baš tako, da li je moglo drugačije i sl.

 

Izložba tehničkog stvaralaštva
kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 

Maketa škole "Stefan M. Ljubiša" u Budvi
kliknite za uvećani prikaz

 

Kuća "Harmonija"
kliknite za uvećani prikaz

 

Posebnu pažnju učenika privukao je veliki broj izvanrednih maketa građevinskih objekata, što je upotpunilo njihova teorijska znanja koja su dobili na časovima iz oblasti arhitekture i građevinarstva. Iskazano je i značajno interesovanje za modele kojima se prikazuje mogućnost korišćenja alternativnih oblika energije u prvom redu sunčeve energije, energije vjetra i energije morskih talasa.

 


kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 

Jedan broj modela koji se nalaze na ovoj izložbi rađen je prije 15-20. godina. Najčešće ti radovi su nastali kao potreba rješavanja nekih svakodnevnih problema koji u tom vremenu nijesu na adekvatan način riješeni, a ima i takvih na kojima su u to vrijeme primijenjene neke moglo bi se reći futurističke ideje koje su u zadnjih pet do deset godina našle svoju stvarnu primjenu. Takvi radovi ni ovolikim protokom vremena nijesu izgubili na svojoj aktuelnosti, pa su učenici sa dosta interesevonja slušali objašnjenje njihove funkcije. Neki od tih radova su: kuća kod koje se jedna etaža okreće da bi se postigla ravnomjerna osunčanost svih prostorija, neka rješenja za iskorišćavanje alternativnih oblika energije, automatski ventil za sprečavanje poplave u stanu, uređaj za automatsko zatvaranje balkonskih vrata i prozora u slučaju kiše, kolektor za iskorišćavanje sunčeve energije koji prati sunce radi maksimalnog korišćenja sunčevih zraka, staklenik sa automatskom regulacijom temperature, vodokotlic sa elektronskom regulacijom količine vode (ekonomični vodokotlić) i dr.

Učenici su pokazali interesovanje i za modele koji se odnose na oblasti koje će učiti naredne godine, kao što su neke mašine za obradu metala, pogonski i transportni uređaji i dr.

 


kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 


kliknite za uvećani prikaz

 

U narednom periodu neminovno će doći do stalnih promjena i prilagođavanja predmeta Tehnika i informatika novim tehnologijama i promjenama koje nastaju u društvu. To ne treba da znači da ovakvi izložbeni prostori, koji vjerovatno postoje i u drugim školama, treba da padnu u zaborav. Naprotiv, u narednom periodu treba da imaju sve veći značaj i da se kroz ovakve i slične posjete, učenicima približe pojedine oblasti tehnike na veoma interesantan način.

Izloženi radovi prikazani u ovom prilogu nalaze se u izuzetno neuslovnom prostoru Osnovne škole “Stefan M. Ljubiša”. U prostoriju prodire voda, a u svakom periodu u toku godine prisutna je izuzetno velika vlaga. Svi modeli i makete su pravljeni od drveta i metala tako da na njih ovi uslovi veoma negativno utiču. Već je nekoliko radova propalo pod dejstvom vlage, a ako se hitno ne nađe novi adekvatan prostor neizbježno je potpuno uništenje ove veoma vrijedne zbirke modela i maketa iz raznih oblasti tehnike. Ovakvu kolekciju bi poželjela da ima svaka škola u svom prostoru, na žalost ovdje je osuđena na totalno propadanje, a generacije budućih učenika biće lišene jednog zadovoljstva i mogućnosti da nešto više saznaju od čiste teorije.

NAPOMENA:
Nekoliko dana nakon ove posjete, Aktiv nastavnika Tehnike i informatike Osnovne škole “Stefan M. Ljubiša”, podnio je zahtjev upravi škole da se pod hitno obezbijedi uslovna prostorija u kojoj bi se smjestili radovi i sačuvali od daljeg propadanja.

Uprava škole je na osnovu podnijetog zahtjeva i razgovora sa nastavnicima Aktiva tehnike i informatike, donijela odluku da se radovi presele u nekadašnji mali kabinet informatike. Ovakav potez je za svaku pohvalu jer će se na taj način sačuvati veći dio veoma vrijednih radova.

 

 


Povezani postovi