Modeli promocije informacionog društva u procesu obrazovanja

Tekst preuzet sa sajta Ministarstva za informaciono društvo. Zahvaljujemo se ministru za informaciono društvo prof. dr Vujici Lazoviću za saglasnost da mozemo preuzimati tekstove sa sajta ministarstva.

02.03.2010.
Izvor:
Sajt Ministarstva za informaciono društvo Crne Gore

Održan okrugli sto:

“MODELI PROMOCIJE INFORMACIONOG DRUŠTVA U PROCESU OBRAZOVANJA”

U organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i biznis inkubatora “Inventivnost” u ponedjeljak 1.marta, u sali Mediteran na Ekonomskom fakultetu održan je okrugli sto na temu “Modeli promocije informacionog društva u procesu obrazovanja”. Ovaj događaj prvi je u nizu onih kojima Ministarstvo za informaciono društvo obilježava “E skills Week”, (Sedmica – e vještina), koja traje do 5.marta.

Uvodno izlaganje imao je potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo prof.dr Vujica Lazović koji je prisutnim gostima, predstavnicima Ministarstva prosvjete i nauke, Privredne komore Crne Gore, državnih institucija univerziteta i škola iz Crne Gore, privrednika i ICT kompanija između ostalog poručio da bez obzira na vrijeme kojim dominira aktuelna kriza mi nikako ne smijemo zaboraviti da budućnost pripada onima koji uspijevaju da je stvore. On je istovremeno naglasio da mi u Crnoj Gori imamo veliku šansu da uhvatimo korak sa zemljama koje prednjače u razvoju informacionog društva, kao i da na tom polju budemo konkurentni.

Nakon prof.dr Vujice Lazovića brojnim učesnicima ovog okruglog stola obratili su se i: prof. dr Igor Radusinović, pomoćnik ministra prosvjete i nauke za nauku, istraživanje i tehnološki razvoj, zatim prof. dr Anđelko Lojpur, prorektor za oblast nastave Univerziteta Crne Gore, Velibor Bošković, direktor biznis inkubatora Inventivnost i Duško Petrović, predsjednik Udruženja za ICT Privredne komore Crne Gore. Moderator ovog okruglog stola bio je Radule Novović, pomoćnik ministra za informaciono društvo.

Poslije diskusija i rasprava kojima je uglavnom dominirala tema potrebe stvaranja kvalitetnog ICT kadra u Crnoj Gori i mogućnosti da se mladi ljudi motivišu za izbor profesija iz oblasti ICT-a prihvaćeno je i nekoliko zaključaka sa ovog okruglog stola.

Prije svega zaključeno je da je neophodno da Univerzitet i privreda tješnje sarađuju, a na državi je da taj proces podspješuje i unaprjeđuje, pri čemu Ministarstvo za informaciono društvo treba da bude centralna institucija koja će objediniti težnje svih aktera i usmjeriti pravce daljeg razvoja. Takođe, neophodno je napraviti plan praćenja projekata i jasan vremenski okvir u kojem će biti ostvareni zacrtani ciljevi, kao i odrediti šta je to što u sadašnjem pristupu treba inovirati. Istovremeno, neophodno je donijeti i strateške odluke o finansiranju i podizanju kvaliteta kadrovskih potencijala u nastavi.

Na kraju je ocijenjeno da je ovaj okrugli sto bio izuzetno konstruktivan i koristan i da se u očekuje od Ministarstva za informaciono društvo da u najskorije vrijeme organizuje skup sa sličnom temom.

Ako kliknete na link možete čuti UVODNO IZLAGANJE sa ovog skupa koji je imao ministar za informaciono društvo prof.dr Vujica Lazović.

Povezani postovi