28.09.2009.

KUPLJEN PROJEKTOR

Prije sedam dana uprava škole je obišla učionicu i kabinet za izvođenje nastave Tehnike i informatike. Tom prilikom se upoznala sa prostornim uslovima za realizaciju nastave, kao i sa nedostatkom nastavnih sredstava. O tome smo dali informaciju 21.09.2009. Uprava je brzo reagovala i već nakon sedam dana kupila je projektor. Očekujemo da će isto tako brzo obezbijediti sredstva za kupovinu jednog računara. Na taj način bi se stvorili uslovi da u kabinetu za Tehniku i informatiku možemo koristiti savremene mogućnosti ICT-a i za one oblasti koje se direktno ne oslanjaju na upotrebu ICT-a. Prije svega misli se na mogućnost da se učenicima pokazazu animacije principa rada, šeme, fotografije i slično onih mašina i uređaja koje nemaju mogućnost da vide u nekoj fabrici, servisu i slično a predviđeni su da se obrađuju nastavnim programom.

Povezani postovi