Infofest 2010 – Akcija “10 za 10”

 

29.09.2010.
Prezentaciona sesija uspješnih projekata:
 “10 za 10”  (nosilac: Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore

Veliki broj studenata, kao i prethodnih godina, posjetio je Infofest. Njihovo učešće ove godine bilo je posebno značajno, jer su bili u prilici da predstave svoje projekte koji su izabrani u akciji “10 za 10” koju je organizovalo i vodilo Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore.

Na početku prezentacione sesije prisutnima se obratio Radule Novović, pomoćnik ministra za promociju informacionog društva, i podsjetio na tok ove akcije kao i ostale aktivnosti Ministarstva za informaciono društvo.

 

Radule Novović
Radule Novović

 

Radule Novović je podsjetio da je Ministarstvo za informaciono društvo u kratkom periodu svog postojanja organizovalo niz projekata koji su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, penzionerima, zaposlenima u državnoj upravi, osobama sa hendikepom i drugima.

Ovaj projekat “10 za 10” namijenjen je studentima radi uspostavljanja što snažnije komunikacije sa mladim kreativnim ljudima. Projekat je podrazumijevao solidarnost i timski rad, jer je cilj bio afirmacija informatičko komunikacione tehnologije i na fakultetima kojima nije primarna ova tehnologija, naglasio je Radule Novović.

Ministarstvo za informacione tehnologije je uradilo puno na promociji radova studenata kroz razne vidove predstavljanja u medijima, a sam nastup studenata na Infofestu dovoljno govori koliko je ovom segmentu posvećeno pažnje. Pomoćnik ministra kaže da je ovaj projekat samo početak jedne plodne i sadržajne saradnje između studenata i Ministarstva za informaciono društvo.

Uzimajući u obzir kvalitet prispjelih rješenja na ovom projektu, odabrano je 11 umjesto predviđenih 10 radova.

 

Prvo je predstavljen rad “Crnogorski portal za osobe sa invaliditetom i specijalnim potrebama”. Na projektu su radili studenti: Jelica Kasalica, Mlađen Mlađenović, Admir Bulut, Igor Ognjanović, Alen Babačić sa Fakulteta za informacione tehnologije, Univerziteta Mediteran i Ana Popivoda sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

 

 

Povod za ovakav projekat je želja projektnog tima da pomogne osobama sa hendikepom, jer je po njihovim riječima, u Crnoj Gori 5% stanovništva sa hendikepom. U mnogim segmentima te osobe nijesu u mogućnosti da zadovolje svoje potrebe kao ostali dio stanovništva. Te potrebe se ogledaju i u obrazovanju, zaposlenosti, informisanosti, zabavi, a uočljivo je da infrastruktura nije prilagođena ovim osobama.

 

 

 

 

Drugi rad “Remote” doktor radili su studenti: Krsto Đorđević, Luka Lazović, Fran Camaj, Danijela Božović, Aleksandar Vuković i Milan Vulović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

 

Statistika pokazuje da je najveći broj smrtnih slučajeva u svijetu nastao kao posljedica srčanih oboljenja. Veliki broj takvih slučajeva se javlja zato što dijagnostički sistem koji je danas u upotrebi ne omogućava otkrivanje problema na vrijeme. Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se konstantno praćenje vitalnih funkcija pacijenta a to bi dovelo do ranog otkrivanja poremećaja u funkcionisanju vitalnih organa i pravovremeno djelovanje ljekara, što bi sigurno dovelo do znatnog smanjenja smrtnih slučajeva izazvanih srčanim oboljenjima.

 

 

 

 

Treći rad “Prezentovanje, finansiranje i implementiranje naučnih projekata” urađen je od strane studenata Damjana Latinovića i Aleksandra Radunovića sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i studenata Milene Adžić i Nikole Jočića sa Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.

 

 

U svim društvima, pa i u našem postoje ljudi koji imaju ideje kako se nešto može realizovati na drugačiji, kvalitetniji, jednostavniji način od uobičajenog. Najčešće, iz raznih razloga nijesu u mogućnosti da prezentuju svoju ideju i ona ostaje na tom nivou bez prave mogućnosti da se realizuje. Ovaj sajt ima baš tu namjenu, da omogući svim ljudima koji imaju ideje da ih prezentuju, a sa druge strane svim zainteresovanim da ulože sredstva kako bi se neka ideja realizovala.

 

 

 

 

Četvrti projekat “MontePass” radili su studenti Anton Jurovicki sa Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, Danilo Popović sa Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i Andrijana Bogićević sa Fakulteta humanističkih studija – Diplomatija, svi sa Univerziteta Donja Gorica.

 

 

Po riječima autora projekta MontePass ili Curiculum Vitae na CD-u predstavlja elektronsku formu CV-a, tj. najnoviji metod sortiranja i prikupljanja kako ličnih podataka, tako i podataka iz profesionalne sfere. Neke od mogućnosti koje pruža MontePass su postavljanje konkursa u okviru sajta, besplatna izrada CV-a, moderan način pretrage odgovarajućeg kadra, traženje opisa potencionalnog zapošljenog za biznis i dr.

 

 

 

 

Peti prezentovani rad nosi naziv “Studcity – Podijeli znanje”. Autori rada su studenti Ivan Radunović i Andrea Stajkić sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

 

Autori su predstavili projekat kao modernu aplikaciju kojom se vrši razmjena znanja i informacija, vrše se on-line kursevi, objavljuju autorski materijali, a može se koristiti i kao virtuelna učionica. Tu bi se nalazili i aktuelni konkursi za usavršavanje studenata, priručnici o timskom radu, upustva i savjeti za pisanje CV-a, vođenje i pisanje projekata, popunjavanje aplikacionih formi i dr.

 

 

 

 

Šesti prezentovani rad je “eKomunikacija – multimedijalni sistem za komunikaciju i saradnju putem Interneta”. Autor rada je Luka Abazović sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

 

Kao što sam naziv projekta kaže, namijenjen je za komunikaciju i saradnju između više korisnika. Kako ističe autor, prevashodna namjena projekta je za učenje na daljinu kao i održavanje poslovnih sastanaka i konferencija putem interneta. Prednosti ovog projekta su jednostavnost korišćenja, nizak budžet za implementaciju projekta, visok stepen bezbjednosti, centralizovanost, odnosno sva komunikacija ide preko jednog servera, funkcionisanje rješenja na svim operativnim sistemima, a korisnik treba da ima samo Web pretraživač.

 

 

 

 

Sedmi prezentovani rad nosi naziv “Focus&Focus”. Autori su studenti Marko Anđelić i Milutin Pavićević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

 

Rješenje prikazano ovim projektom se koristi za znatno kvalitetniju upotrebu video prezentacija. Upotrebom ovog rješenja otklanjaju se neke od osnovnih mana tradicionalnog slajdšoua. Tradicionalni slajdšou se lako kontroliše, ali zahtijeva specijalni softver za prikazivanje. Uz to dodavanje multimedije često zna da napravi više štete nego koristi. Sa sistemom Focus&Focus dobija se slajd-šou kontrola za video prezentacije. Rješenje predstavlja multiplatformski alat, portabilan plejer i jednostavan editor za nadgradnju tradicionalnih video prezentacija.

 

 

 

 

Osmi prezentovani rad je “Implementacija geografskih informacionih sistema (GIS) u Crnoj Gori”. Autori rada su studenti: Miloš Popović, Mirko Mijušković, Slavko Nikolić sa Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije i studenti Marija Radunović i Aleksa Nenezić sa Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Svi studenti su sa Univerziteta Donja Gorica.

 

 

Geografski informacioni sistem omogućava prikupljanje, modeliranje, smještanje, pretraživanje, dijeljenje, obradu, analizu i prezentaciju geografski referenciranih podataka. Primijenjena tehnologija spaja geografske lokacije prirodnih i vještačkih objekata sa drugim podacima, u cilju stvaranja interaktivnih digitalnih mapa. Po riječima autora projekta ovaj sistem može da ima izuzetno veliku primjenu u različitim oblastima kao što su zaštita životne sredine, ekologija, turizam, saobraćaj, katastar, uređenje prostora, šumarstvo i dr.

 

 

 

 

Zbog prethodno preuzetih obaveza autora projekata, izostala je prezentacija još tri rada.

1. Rad “Crnogorski centar za elektronsko obrazovanje (Montenegrin E-Education Center – MEC)”. Autori su studenti: Dženan Strujić, Tripo Matijević, Novak Radulović, Zoran Ćorović sa Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran i student Katica Radulović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

2. Rad “Digitalni katastarski plan podzemnih instalacija sa adresnim modelom grada Podgorice”. Autori su studenti: Nikola Mitrović i Milika Leković sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

3. Rad “Real-Time Sistem obrade transakcija”. Autori su studenti: Sanja Vuković, Marija Radunović, Marija Radonjić, Aleksa Nenezić sa Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis i student Miloš Popović sa Fakulteta za informacione tehnologije i sisiteme. Svi studenti su sa fakulteta Univerziteta Donja Gorica.


Povezani postovi