Vježba – Kloniranje djelova fotografije

U ovoj vježbi primjenjuje se alatka za kloniranje Clone Stamp i sa njom treba jedan detalj fotografije klonirati na drugo mjesto. Koristićemo program PAINT.NET koji kao i većina drugih programa za crtanje i obradu fotografija ima ovu alatku.

Prvo treba ponuđenu fotografiju da snimite u svoj folder. Svijetli ukrasni stubić sa lijeve strane fotografije treba klonirati sa desne strane staze. Povesti računa o kvalitetnom uklapanju detalja, tako da izgleda kao da je bio na tom mjestu. Nakon izvršenih izmjena, novu fotografiju snimiti u folder PAINTNET koji je podfolder vašeg foldera. Novoj fotografiji (fajlu) dajte naziv Kloniranje detalja.

 

 

Povezani postovi