Vježba: Isijecanje, kopiranje i prenošenje teksta

Kopiraj riječi sa ove stranice iz teksta pod nazivom AKO u prazan Wordov dokument. Potom ga snimi u folder TEKSTUALNI DOKUMENTI a neka mu ime bude Isijecanje kopiranje i prenošenje teksta. Ispod kopiranih riječi, bez upotrebe tastature, a uz korišćenje alatki za isijecanje, kopiranje i prenošenje teksta, od datih riječi formiraj pjesmu kakva ti je data na papiru.

AKO

AKO, Ako, da, i, A, ako, ne, se, možeš, vjeruješ, pridodaješ, sačuvaš, čekaš, lažeš, mrziš, izgledaš, sanjariš, razmišljaš, suočiš, smatraš, podneseš, čuješ, posmatraš, stvaraš, a, svoju, glavu, oko, kada, svi, tebe, to, za, te, svoje, okrivljuju, gube, kad, sebi, tebe, u, sumnjaju, njihovim, čak, ti, sumnjama, čekanje, dosadi, ne, prevaren, ili, si, prevaren, omrznut, toga, predobar, pored, premudar, tobom, snovi, ovladaju, mišljenje, cilj, bude, sa, neuspjehom, uspjehom, varalice, dvije, kao, su, potpuno, iste, istinu, koju , rekao, nitkovi, izvrnuli, napravili, bi, budale, za, zamku, onoga, propast, posvetio, čemu, život, pogrbljen, cio, ponovo, dotrajalim, alatom.

Povezani postovi