V RAZRED – Tehničko crtanje – Vježba 2

Crtanje jednostavnih geometrijskih likova u odgovarajućoj razmjeri

Nakon prethodne dvije vježbe u kojima ste provježbali kotiranje, vrste linija, pravilnu upotrebu pribora za crtanje, izvlačenje paralelnih linija, evo još jedne vježbe u kojoj ćete takođe koristiti pribor za crtanje. U njoj ćete naučiti praktičnu primjenu razmjere i crtanje vertikalnih (normalnih) linija. Za ovu vježbu, u značajnoj mjeri će vam pomoći iskustvo iz prethodne vježbe u rukovanju priborom za crtanje.

Prije nego što počnete vježbu obnovite pribor za tehničko crtanje, vrste linija i njihovu primjenu i razmjeru.

Izradu bilo kojeg tehničkog crteža, započinjete izradom okvira. Kako se radi o istom formatu crteža (list sveske) kao i kod prethodne vježbe, na isti način ćemo nacrtati okvir.

Crtež broj 1.

Potrudite se da koristite dva trougla, jer od preciznosti prvog dijela zadatka, zavisi da li ćete na kraju dobiti kvalitetno rješenje. Prema crtežu broj 2. i dimenzijama koje su date nacrtajte dva reda linija dužine 10 milimetara. Kao što je na crtežu naznačeno, rastojanje između njih je takođe 10 milimetara, kao i odstojanje od lijeve i gornje strane okvira. Nemojte da kotirate na vašem crtežu. Ovđe su elementi kotiranja prikazani da bi ste znali kolike su linije i rastojanja između njih i odstojanje od ivica okvira.

Crtež broj 2.

Kad završite prva dva reda linija crtež treba da vam izgleda kao na sljedećem prikazu (crtež 3.).

Crtež broj 3.

Sljedeća dva reda linija nacrtajte kao na crtežu broj 4. Linije su nacrtane u razmjeri 2:1 u odnosu na njihovu dužinu u prva dva reda. Ostale dimenzije pogledajte sa crteža.

Crtež broj 4.

Naredna dva reda su nacrtana kao na crtežu broj pet, a dužina linija je nacrtana u razmjeri 3:1 u odnosu na njihovu veličinu u prva dva reda.

Crtež broj 5.

Završi prvi dio zadatka tako što ćeš u sljedeća dva reda nacrtati linije u razmjeri 4:1 i na kraju 5:1 u odnosu na linije u prvom redu (crtež broj 6.).

Crtež broj 6.

Prvi dio zadatka je završen, a crtež treba da vam izgleda kao na sljedećem prikazu (crtež broj 7.)

Crtež broj 7.

Prije nego nastavite zadatak, prvo provježbajte crtanje vertikalnih (normalnih) linija. Možete to uraditi na slobodnom listu sveske. Evo upustva koje vam pokazuje kako se to radi vrlo precizno sa dva trougla.

Kad provježbate crtanje vertikalnih linija, nastavite zadatak. Upravo na ovaj način na linije iz prvog reda nacrtajte vertikalne linije da dobijete geometrijske likove – kvadrate. Prvi red će izgledati kao na crtežu broj 8.

Crtež broj 8.

Nacrtajte vertikalne linije i na sljedeća dva reda i dobićete izgled kao na crtežu 9.

Crtež broj 9.

Nastavite sa crtanjem vertikalnih linija sve do zadnjeg reda. Kad završite zadatak treba da vam izgleda kao na prikazu (crtež 10.)

Crtež broj 10.

Povezani postovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =