V RAZRED – Tehničko crtanje – Vježba 1Ova vježba će vam omoućiti da naučite da koristite pribor za crtanje, da pravilno crtate linije raznih vrsta i debljina i da provježbate izvlačenje paralelnih linija, kao i da uočite značaj pravilnog mjerenja, radi izrade preciznog tehničkog crteža.

Prije nego što počnete vježbu obnovite pribor za tehničko crtanje, vrste linija i formati papira.

Vježbu ćete početi crtanjem okvira na listu vaše sveske. Okvir je obavezni sastavni dio svakog tehničkog crteža. Na prvoj čistoj strani sveske nacrtaj okvir kao što je prikazano na crtežu 1. Vodi računa da okvir nacrtaš precizno kako je to naznačeno na crtežu (gore, dolje i desno od ivice lista odvaja se 5mm, a sa lijeve strane 20mm.) Na svom crtežu nacrtaj samo 4 linije okvira, a ne i elemente kotiranja kako je to na crtežu dato. Od preciznosti ovog dijela zavisi dalji rad.

Crtež 1.

Kad nacrtaš okvir, njegove stranice podijeli tačno na pola kao što je prikazano na crtežu broj 2.

Crtež 2.

Nakon toga, u svakoj od četiri površine nacrtaj određenu vrstu linije kako je dato na crtežu broj 3. Vodi računa o debljini linija. Linije neka budu nacrtane na rastijanju od 10mm. Izvlačenje paralelnih linija mora se raditi sa dva trougla kako je to prikazano na crtežu 4. Možda vam se učini rad sa 2 trougla teži od onoga što ste navikli da crtate sa jednim, ali jedino rad sa dva trougla omogućava precizan rad. Nakon malo upornosti i vježbe sami ćete uočiti koliko se sa dva trougla ne samo preciznije, nego i brže i jednostavnije crta.

Crtež 3.
Crtež 4.

Povezani postovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =