Predmetnim programom Osnova tehnike za V razred predviđeno je da se u osnovnim crtama naglasi odnos tehnike i ekologije. Program predviđa minimalan broj časova za ovu oblast, ali ona svake godine kod učenika izaziva maksimalno interesovanje. U tom pogledu, ni ove godine nije bilo ništa drugačije u odnosu na prethodne. Iz prethodnih razreda učenici već posjeduju određena predznanja iz ove oblasti, pa priču o odnosu tehnike i ekologije veoma dobro prihvataju. Njihova interesovanja idu i znatno šire od onoga što je predviđeno predmetnim programom, a zbog značaja ove oblasti jako je bitno da je baš tako.

Tema je jako inspirativna za učenike, pa se tokom realizacije učenici javljaju sa ogromnim brojem ideja, prijedloga, sugestija, pitanja, rješenja… Diskutuje se po pojedinim elementima, iznose se stavovi i zaključci kako bi trebalo urediti neke elemente vezane za ekologiju. U prvom redu to je nešto što se direktno odnosi na ponašanje ljudi kad je u pitanju očuvanje životne sredine, a manje na sam odnos tehnike i ekologije, jer klasičnih primjera, osim negativnog uticaja saobraćajnih sredstava na ekologiju, u Budvi, učenici nemaju mogućnost da vide.

Pri kraju ove oblasti, saopšteno je učenicima da bi bilo dobro da sami uoče u sredini u kojoj žive, neke negativne i pozitivne primjere vezane za životnu sredinu. Ako ima takvih primjera da ih zabilježe tako što će napraviti fotografiju istih i na taj način istaći šta je pozitivno a šta negativno kod ljudi, kad je u pitanju njihov odnos prema prirodi. Fotografije koje su učenici dostavili odnosile su se na bacanje smeća na zelenim i drugim površinama, odlaganje smeća na mjestima koja nijesu za to predviđena i sl. Pojedini učenici su u nedostatku očiglednih primjera iz svoje okoline sa interneta snimili vrlo karakteristične primjere negativnog uticaja fabrika, elektrana, saobraćajnih sredstava i sl. na životnu sredinu. Bilo je i panoa sa iscrtanim zagađivačima životne sredine.

Posebno interesovanje za ovu oblast, pokazali su učenica Ašani Dženet i učenik Novaković Mateja, koji su samoinicijativno napravili video zapise na ovu temu. Ašani Dženet se opredijelila da sklonost ka ovoj oblasti pokaže i teorijski i praktično. Sve ono o čemu se govorilo, komentarisalo, razgovaralo, Dženet je pretočila u svoju priču o ovoj oblasti, a zatim i na konkretnim primjerima pokazala značaj pojedinih procesa za očuvanje životne sredine. Novaković Mateja je na svojim primjerima pokazao pozitivan i negativan odnos čovjeka prema životnoj sredini.

 

Dzenet Asani i Mateja Novakovic

 

Video zapise su uradili uz pomoć svojih roditelja, što je jako pozitivno. Uzimajući u obzir da je inicijativa za pravljenje video zapisa došla od učenika i roditelja, to je više nego dobar pokazatelj da i učenici i njihovi roditelji žele da doprinesu afirmaciji ove teme, da sve više ljudi shvati potrebu da treba da žive u skladu sa prirodom. Video zapisi su bez ikakve obrade u obliku kako su ih učenici donijeli.

 

 
 

Povezani postovi