Crtanje mreže kocke i sastavljanje kocke

Nakon prethodnih vježbi u kojima smo, između ostalog, naučili vrste linija, crtanje paralelnih i vertikalnih linija, crtanje geometrijskih likova u razmjeri, u ovoj vježbi ćemo sve to iskoristiti kako bi nacrtali mrežu i sastavili odgovarajuće geometrijsko tijelo (u ovom primjeru to je kocka).

Kvalitet napravljene kocke, direktno zavisi od preciznog crtanja. Potrebno je, prije početka rada da provježbate i obnovite kako se sa dva trougla crtaju paralelne i vertikalne (uspravne) linije.

Potreban pribor i materijal za ovu vježbu je sljedeći: dva trougla, olovka, gumica, makaze, ljepilo za papir i tanki karton. Karton koji će sasvim odgovarati za ovu vježbu može biti od korica neke stare sveske, korice od starog bloka za crtanje, mogu poslužiti i listovi iz bloka za crtanje ili hamer papir i slično.

Prvi korak je da na odabranom kartonu nacrtate mrežu kocke. Mrežu ćete nacrtati prema datom crtežu, vodeći računa da tačno nacrtate đe dolaze isprekidane, a đe pune linije.

Kad se radi sa kartonom linije imaju tačno određeno značenje. Pune linije označavaju đe treba makazama rezati karton, a isprekidane đe se savija karton. Pažljivo makazama izrežite mrežu. Prije sastavljanja, na jednoj od stranica upišite ime i prezime, razred, odjeljenje i grupu. Po svojoj želji možete ako hoćete uljepšati (obojati i sl.) strane kocke. Potom po isprekidanim linijama izvršite savijanje pod pravim uglom (90 stepeni). Dodatke za lijepljenje namažite ljepilom za papir i sastavite kocku, tako da dodaci za lijepljenje budu sa unutrašnje strane kocke (da se ne vide kad se sastavi kocka).

Povezani postovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + seventeen =