STAVOVI DRŽAVE U POGLEDU RAZVOJA ICT-a

Razvoj ICT-a (informaciono-komunikacione tehnologije) odvija se izuzetno velikom brzinom, a primjena određenih dostignuća iz ove oblasti predstavlja uslov razvoja društva i njegovog uključivanja u savremene tokove življenja i poslovanja.

Svjesna značaja razvoja i primjene ICT-a, država Crna Gora je u prethodnom periodu napravila značajne korake u tom pravcu.

Između ostalog to se ogleda i u prihvatanju velikog broja međunarodnih studija, planova i inicijativa iz ove oblasti, kao i donošenjem sopstvenih strategija razvoja informaciono – komunikacione tehnologije.

 Primjena savremene tehnologije uslovljava i osposobljen kadar koji postaje osnovni faktor primjene te tehnologije. Iz tih razloga u svim studijama, akcionim planovima, strategijama razvoja i primjene ICT-a, kako međunarodnim tako i domaćim, veoma značajno mjesto zauzima obrazovni sistem na svim stepenima od osnovnog do visokog.

 Navodimo neke od dokumenata iz kojih se jasno može vidjeti koliko značaja država Crna Gora pridaje razvoju ICT-a i sistemu obrazovanja kao osnovnom preduslovu primjene ICT dostignuća.

2016.

*Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Vlade Crne Gore donijelo je Strategiju razvoja informacionog društva za period do 2020. godine. Na 50-toj strani se govori o obrazovanju i u okviru toga između ostalog je zapisano: “Danas postoje brojni primjeri koji pokazuju kako digitalne tehnologije
mogu da pomognu nastavnicima i učenicima – omogućavajući grupni rad u učionicama preko internet
konekcije, kroz aplikacije koje stimulišu kreativnost i rješavanje problema, pa sve do edukativnih video
igara. Razvoj vještina počinje od samog rođenja i traje cijeli život, i tehnologije moraju naći svoje mjesto u obrazovnom programu.

Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine

2015.

*Uzimajući u obzir da Internet, kao i informaciono komunikacione tehnologije na kojima je baziran, predstavljaju vitalni resurs za socio-ekonomski rast i razvoj jedne države, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Vlade Crne Gore donijelo je Strategiju sajber bezbjednosti Crne Gore 2013-2017.

Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore 2013-2017

2012.

* Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Vlade Crne Gore donijelo je Strategiju razvoja informacionog društva za period 2012. – 2016. godine. “Ova Strategija daje okvir za unapređenje informacionog društva do 2016. godine sa jasnom vizijom: Crna Gora – digitalno društvo! Vizijom koja je usmjerena na sve – na privredu, civilni sektor, naučno istraživačke i obrazovne ustanove, kao i na državnu upravu koja je generator promjena u ovoj oblasti”. 

Strategija razvoja informacionog društva za period 2012 – 2016

2012.

* Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Vlade Crne Gore donijelo je Strategiju razvoja OpenSource tehnologija u Crnoj Gori. U njoj se između ostalog navodi: “Obrazovni sistem igra ključnu ulogu u stvaranju informacionog društva. Uvođenjem ICTa u obrazovni proces postižu se najveći efekti u ICT opismenjavanju građana. U tom pogledu, strateški ciljevi vezani za implemenatciju OSS-a u Crnoj Gori dugoročno se ne mogu ostvariti bez uvođenja nekih vidova OSS-a u sve nivoe obrazovanja”. 

Strategija razvoja OpenSource tehnologija u Crnoj Gori

2009.

* Ministarstvo za informaciono društvo Vlade Crne Gore donijelo je Strategiju razvoja Informacionog društva u Crnoj Gori od 2009. do 2013. godine. Na 17. strani govori se o obrazovanju i to o strateškim prioritetima i ciljevima do 2013. godine.

> Strategija razvoja Informacionog društva
u Crnoj Gori od 2009. do 2013

2008.

* Ministarstvo prosvjete je u maju 2008. godine pripremilo Strategiju naučno-istraživačke djelatnosti Crne Gore za period 2008 do 2016. I u ovom dokumentu se potencira značaj ICT-a pa se između ostalog ističe da je efikasnost informacionog sistema od suštinskog značaja, ne samo kada je u pitanju razvoj naučnoistraživačkog rada, već i funkcionisanje svih državnih organa.

> Strategiju naučno-istraživačke djelatnosti
Crne Gore (2008 do 2016)

2007.

* Ministarstvo prosvjete i nauke, Zavod za školstvo, Centar za stručno obrazovanje, Ispitni centar i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora pripremili su Akcioni plan Integracija održivog razvoja u obrazovni sistem za period 2007-2009. godine. Na 14. strani plana nalazi se Integracija ICT-a u obrazovni proces.

> Akcioni plan Integracija održivog razvoja
u obrazovni sistem za period 2007-2009

* Pakt stabilnosti– Inicijativa za elektronsku jugoistočnu Evropu “ESEE” – donosi ESEE AGENDA + za razvoj informacionog društva jugoistočne Evrope za period 2007- 2012. U Agendi se navodi da je PRIORITETNA OBLAST: INOVACIJE I ULAGANJA U ICT ISTRAŽIVANJA I OBRAZOVANJE sa tačno navedenim brojem kompjutera po učeniku na kraju određenih vremenskih termina.

> ESEE AGENDA +

2006.

* Na Majkrosoftovom evropskom Forumu lidera, održanom u Lisabonu 01.02.2006. govorio je predsjednik Vlade RCG Milo Đukanović. Dobar dio izlaganja bio je posvećen značaju informacionih i komunikacionih tehnologija za razvoj društva. Na Forumu je potpisan Akademski ugovor, koji će omogućiti da se softverskim licencama pokriju sve obrazovne i naučne institucije Republike Crne Gore.

> Lisabon: Izlaganje predsjednika Vlade RCG Mila Đukanovića
na Majkrosoftovom evropskom Forumu lidera vlada

* Zbog velikog značaja razvoja i primjene ICT-a u Crnoj Gori, Sekretarijat za razvoj Vlade Crne Gore je u decembru 2006. godine izradio Metodologiju za mjerenje uspješnosti razvoja informacionog društva u Crnoj Gori.

> Metodologija za mjerenje uspješnosti
razvoja informacionog društva

2005.

* Značaj integracije ICT-a u obrazovni proces prikazan je na 25. strani Strateškog plana reforme obrazovanja za period 2005-2009. godine koji su pripremili Ministarstvo prosvjete i nauke, Zavod za školstvo, Centar za stručno obrazovanje, Ispitni centar i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, uz podršku Universalia, kanadske agencije za pružanje intelektualnih usluga (www.universalia.com).

>Strateški plan reforme obrazovanja za period 2005-2009

2004.

* Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore donosi MEIS (MONTENEGRIN EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEM) GLAVNI PROJEKAT INFORMACIONOG SISTEMA OBRAZOVANJA RCG, čiji je zadatak definisanje potrebnih resursa, konkretnih metoda i tehnologija za realizaciju savremenog IS u obrazovanju.

> Glavni projekat informacionog sistema obrazovanja RCG

* Republički sekretarijat za razvoj Vlade Republike Crne Gore, u maju 2004. godine donosi Strategiju – razvoja informacionog društva – put u društvo znanja. Na 136. strani je poglavlje OBRAZOVANJE i ICT u kojem se daje analiza stanja i ciljevi primjene ICT-a na svim nivoima obrazovanja.

> Strategija razvoja informacionog društva

2003.

* Strateški plan reforme obrazovanja za period 2002-2004. godine, donesen januara 2003. godine, u obimnoj studiji o potrebi reforme obrazovanja na 38. str. detaljno razrađuje potrebu uvođenje ICT u obrazovni sistem Crne Gore.

> Strateški plan reforme obrazovanja za period 2002-2004

* Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo prosvjete i nauke – Republički sekretarijat za razvoj donijeli su Strategiju uvođenja ICT u obrazovni sistem Crne Gore (do nivoa Univerziteta).

> Strategija uvođenja ICT u obrazovni sistem Crne Gore
(do nivoa Univerziteta)

2002.

* U okviru Pakta Stabilnosti – Inicijativa za Jugoistočnu Evropu, Crna Gora je prihvatila eSEE Agendu za razvoj Informacionog društva, odnosno zajedničko zalaganje za implementaciju Informacionog društva u region Jugoistočne Evrope

> eSEE Agenda za razvoj Informacionog društva

Povezani postovi