O sajtu

UVODNE NAPOMENE

Postovani pośetioci, ukratko o motivima koji su nas naveli da pokrenemo i razvijamo ovaj sajt.

Uvođenjem reformisanog osnovnog obrazovanja došlo je do znatnih promjena kod svih nastavnih predmeta. Svakako, te promjene nijesu mimoišle ni nastavni predmet Tehničko obrazovanje koji se na početku reformisanog procesa  zove Tehnika i informatika. Pod tim nazivom postojao je ovaj predmet do septembra 2011. godine. Tada se predmet dijeli na dva nova Osnovi tehnike koji se izvodi u petom i sedmom razredu i Informatika u šestom.

Od septembra 2017. godine dolazi do novih izmjena, tako da se predmeti Osnovi tehnike i Informatika ponovo spajaju u predmet pod nazivom Informatika sa tehnikom. Nije baš najjasnije što se ova dva predmeta ponovo vezuju kao što je to nekad bilo, kad se to već pokazalo da nije baš najsrećnije rješenje. Ukupan broj časova je ostao isti, a novi predmet se izučava od V do VIII razreda sa po jednim časom. Ono što je pozitivno u ovim izmjenama je to što se zadržala podjela učenika na grupe i na taj način je omogućen kvalitetan rad učenika iz dijela koji se odnosi na informatičke sadržaje.

Uzimajući u obzir obim promjena, uticaj sadržaja ovog predmeta na informatičku pismenost učenika i njihovo dalje školovanje, želimo da podijelimo iskustva u ovom procesu sa kolegama koji realizuju programe ovog nastavnog predmeta.

Smatramo veoma značajnim da se na ovaj način, putem najsavremenijeg medija današnjice – interneta, upoznaju roditelji đece koja pohađaju školu, kao i ostali zainteresovani iz lokalne i šire društvene zajednice sa značajem ovog nastavnog predmeta i uslovima pod kojima se realizuje.

Na ovom sajtu predstavićemo karakteristike izvođenja nastave Tehnike i Informatike, kasnije Osnova tehnike i Informatika i najnovijeg predmeta Informatika sa tehnikom u našoj Školi (uslovi, opremljenost i sl.).

Stranica VIJESTI donosi sadržaje koji se odnose na nastavne predmete Osnovi tehnika i Informatika kao i na najnoviji predmet Informatika sa tehnikom a vezani su za našu školu i šire.

Na posebnim stranicama (SADRŽAJI ZA NASTAVU) nalaziće se sadržaji koji se mogu veoma dobro iskoristiti u nastavi u vidu šema, fotografija, video materijala. U ovoj oblasti su i zanimljivi testovi koji su usklađeni sa nastavnim programom, pomoću kojih se može vršiti obnavljanje gradiva a mogu biti i jedan od segmenata provjere znanja učenika. Tu ćemo objavljivati i ostale sadržaje koji doprinose da učenici što lakše savladaju predviđeno gradivo. Pratićemo rad učenika i objavljivati sadržaje koji se odnose i na taj segment.

Na stranici DRUGI PIŠU, prenosićemo novosti iz oblasti ICT-a, kao i raznih oblasti tehnike, koji se objavljuju u specijalizovanim časopisima iz ove oblasti ili na odgovarajućim sajtovima.

U rubrici KORISNO nalaze se neka od pomagala koja mogu učenicima koristiti u svakodnevnom radu prilikom rješavanja različitih zadataka iz drugih oblasti.

Tu su i IGRICE, ne možda toliko zanimljive kao one na koje su učenici navikli na internetu, ali u svakom slučaju edukativne da postiču razmišljanje, razvijaju reflekse, pomažu u učenju Engleskog jezika, određenih pojmova iz Geografije, Matematike, Fizike i dr.

Nastavnik Informatike sa tehnikom
Druge osnovne škole iz Budve
i NU “Infomont” Budva