SI sistem mjernih jedinica proširen prefiksima rona i kveta za velike, ronto i kvekto za male mjere

20.11.2022.

Na ovoneđeljnoj Generalnoj konferenciji za tegove i mjere u Parizu usvojeni su prefiksi koji će označavati izuzetno velike i malene mjere, tj. brojeve s 27 odnosno 30 nula

Deka, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, zeta, jota… to su dosadašnji prefiksi za označavanje većih jedinica unutar SI sistema, a značenja su im od 10 pa sve do 1024. S druge strane, prefiksi za jedinice s vrlo malenim iznosima idu od deci (10-1) pa do jokto (10-24). No, naučnicima je ovaj raspon, od 24 nule prije do 24 nule poslije decimalnog zareza, postao premalen. Stoga su na ovoneđeljnoj Generalnoj konferenciji za tegove i mjere u Parizu uveli po dva nova prefiksa sa svake strane ove skale.

Novi prefiksi za velike mjere mogli bi biti korisni za izražavanje količina podataka, koji se u današnje vrijeme generišu i prenose u sve većim količinama. Isto tako novi nazivi moći će pojednostaviti izražavanje mase kosmičkih objekata. S druge strane spektra, prefiksi za izuzetno malene mjere moći će biti korišteni kod opisivanja izuzetno slabih fenomena, kao što je, na primjer, kosmičko pozadinsko zračenje.

Rona i kveta

Novi, dakle prefiksi mjernih jedinica su:

  • rona (ronna) za 1027,
  • kveta (quetta) za 1030,
  • ronto za 10-27
  • kvekto (quecto) za 10-30.

Do sada su se umjesto 1027 neslužbeno ponekad koristili prefiksi bronto ili hela, ali oni se u SI sistem nijesu mogli uklopiti jer dijele prvo slovo s nekim već postojećim oznakama. Slova r i q ostala su, kažu naučnici, još jedina slobodna slova engleske abecede, kojima ne počinju druge oznake. Iz tog razloga učesnici Konferencije morali su se dośetiti novih naziva, s jedinstvenim početnim slovima. Iako će se u našoj transkripciji novi prefiksi vjerojatno pisati kao kveta i kvekto, no simboli su im Q i q, kako se “k” ne bi moglo zamijeniti za prefiks kilo.

Prva je ovo nadogradnja prefiksa od 1991. godine, kada su u SI sistem službeno uvedeni zeta, jota, zepto i jokto. Sljedeća se ne očekuje u narednih 25 godina, jer bi ovakav sistem trebao dobro poslužiti naučnicima u doglednoj budućnosti.

Jednu korisnu primjenu novouvedenih oznaka istakao je Richard Brown, direktor odjeljenja za mjerne jedinice u Nacionalnoj fizikalnoj laboratoriji Ujedinjenog Kraljevstva. Koristeći nove prefikse, kaže, “možemo reći da planeta Zemlja teži otprilike 6 ronagrama, što je šestica iza koje slijedi 27 nula, a Jupiter oko dva kvetagrama”.

Predmetci (prefiksi) mjernih jedinica

FaktorPrefiks (simbol)Vrijednost
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000quetta (Q)1030
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000rona (R)1027
1 000 000 000 000 000 000 000 000jota (Y)1024
1 000 000 000 000 000 000 000zeta (Z)1021
1 000 000 000 000 000 000eksa (E)1018
1 000 000 000 000 000peta (P)1015
1 000 000 000 000tera (T)1012
1 000 000 000giga (G)109
1 000 000mega (M)106
1 000kilo (k)103
100hekto (h)102
10deka (da)101
1 100
0.1deci (d)10-1
0.01centi (c)10-2
0.001milli (m)10-3
0.000 001mikro (µ)10-6
0.000 000 001nano (n)10-9
0.000 000 000 001piko (p)10-12
0.000 000 000 000 001femto (f)10-15
0.000 000 000 000 000 001ato (a)10-18
0.000 000 000 000 000 000 001zepto (z)10-21
0.000 000 000 000 000 000 000 001jokto (y)10-24
0.000 000 000 000 000 000 000 000 001ronto (r)10-27
0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001quecto (q)10-30

Preuzeto: https://www.bug.hr

Povezani postovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − eight =