PUTNICI U BOKI ĆE SE VOZITI SOLARNIM KATAMARANIMA

Energetska efikasnost biće unaprijeđena pomorskim saobraćajem između Tivta i Herceg Novog, brodovima na solarni pogon, najavio je Petar Vujović, energetski menadžer Opštine Tivat.

Solarni brodovi koji bi mogli zaploviti crnogorskom obalom, predstavljeni su u Studiji na sajtu Opštine Tivat, sa potpisom firme Monte Marine Yachting (MMY). U Studiji se predlažu se dva solarna katamarana nosivosti 18, odnosno 50 putnika, sa autonomijom vožnje od oko 10 sati neprekidne plovidbe.

brod4

Brod Kotor je katamaran koji omogućava plovidbu u totalnoj tišini. Sa solarnim panelima domet ovoga broda je skoro neograničen. To je nezagađujući, tihi brod koji štiti okolinu i koji takođe stabilan, dizajniran i sagrađen da bude lak za manevrisanje pri brzini od 7 čvorova. Pri toj brzini je i najefikasniji. Dok plovi Kotor ne pravi pramčani talas i minimalni bočni. Ovo je zbog elegantne vodene linije slične brodovima na jedra. Ovo omogućava minimalni mogući otpor.

“Kotor može prevesti 50 putnika koji će izuzetno cijeniti otvoreni pogled svuda naokolo omogućen staklenom kabinom i izuzetnu tišinu na krmi”, piše u Studiji o plovilima koje nudi firma MMY. Studijom se predlaže da trup i nadgrađe plovila budu sagrađeni od plastičnog laminata. Tri vodonepropusne poprečne pregrade od dna do palube dijeliće svaki trup u četiri prostora: krmeni pik u kome je kormilarslki sistem, mašinski prostor sa elektromotorima, prostor baterija i pramcani pik. Akumulatorske baterije snadbjevace energijom brodski električni sistem jednosmerne struje, napona 48 V.

brod2

Ulaz u brodove biće obezbijeđen putnicima kroz vrata u punoj ogradi, po jedna na svakom boku, dok će stepenice sa krmenog dela glavne palube silaziti u vodu. Dva kormila visećeg tipa biće hidraulički upravljana sa kormilarskog mesta.

Kada se postojeći i projektovani primjeri solarnih brodova uporede sa konvencionalnim brodovima na dizel pogon, maksimalne brzine su im obično niže, ali su im prosječne brzine na većni kopnenih voda veoma slične zbog ograničenja brzine na manjim jezerima, rijekama i kanalima. Iznenađujuće je da su, kako se čini, troškovi solarnih brodova slični ili čak niži, piše u Studiji.

Ekološki efekat

Velika razlika je , naravno, u tome što konvencionalni brodovi izazivaju veliko zagađenje i talase, proizvode CO2 i troše naftu, što važi i za električne brodove koji se indirektno napajaju putem elektrana na pogon fosilnih goriva, dok solarni brodovi, nakon što se izdrade, koriste manje sredstava i mogu, zapravo, proizvoditi više energije nego što troše, ako su priključeni na mrežu kada ne plove.

S obzirom da je sunčeva svjetlost u mnogim područjima predvidivija nego vjetar, da manje varira, i da se može skladištiti pomoću elektrohemijskih sredstava (baterije i vodonik), solarni brodovi mogu zaista postati glavno prevozno sredstvo u nekim oblastima, piše u Studiji koju potpisuju NVO Expeditio i firma Blue Coach.

Studija izvodljivosti za uspostavljenje održivog, pomorskog, javnog transporta solarnim katamaranima u Boki Kotorskoj je finansirana u okviru BAS Programa Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

 

Tekst preuzet sa sajta www.plovidba.me

Site Plovidba.me

 

 

 

 

 

Povezani postovi