08.10.2009.
KUPLJEN KOMPJUTER ZA KABINET TEHNIKE

U vijestima od 21.09. i 28.09. pisali smo o potrebi kupovine jednog kompjutera za kabinet Tehnike i informatike u kojem se izvodi nastava koja se direktno ne oslanja na ICT. Danas je uprava škole kupila kompjuter i sa prethodno kupljenim projektorom stvorena je mogućnost da se učenicima prezentuju određeni sadržaji i na taj način dijelom nadomjesti nedostatak opreme u kabinetu.

Povezani postovi