Kampanja “Bezbjednost djece u saobraćaju: Bezbjedno do škole”

Misija OEBS-a u Crnoj  Gori zajedno sa partnerima pokreće medijsku kampanju  «Bezbjednost djece u saobraćaju: Bezbjedno do škole»
 

Misija OEBS-a u Crnoj Gori zajedno sa partnerima Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Upravom policije, NVO ALFA Centar, NVO Udruženje roditelja, NVO Savez vozača i Zajednicom opština Crne Gore pokreću kampanju o podizanju svijesti građana Crne Gore o bezbjednosti u saobraćaju, naročito djece. Kampanja će trajati od 31.avgusta do 30. septembra 2014.

Glavni cilj kampanje je da usmjeri pažnju na važnost bezbjednosti djece u sabraćaju, naročito đaka prvaka, djece u nižim razredima i predškolske djece, kroz podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju o tome. Ciljna grupa su svi učesnici u saobraćaju.

Predviđene su tri forme kampanje: informisanje, angažovanje i edukacija. Kroz partnerski odnos sa vladinim institucijama, civilnim sektorom, te medijima, kao krucijalnim faktorom, poruka kampanje će se čuti u cijelom društvu.

Misija OEBS-a je omogućila snimanje kratkog dokumentarnog filma iz koga je izvučeno 5 reklama sa porukama koje će se emitovati na TV i radio stanicama. DVD sa filmom će biti distribuiran svim osnovnim školama u Crnoj Gori i koristiće se tokom školskih edukativnih programa.

NVO Alfa Centar, jedan od partnera kampanje, organizovaće predavanja i bogat edukativno-kulturni program za mlade posvećen saobraćajnoj bezbjednosti u opštinama koje su se pridružile kampanji: Bar, Budva, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Niksic, Danilovgrad i Mojkovac.

Neke od ovih opština, u skladu sa mogućnostima, pripremile su ili nabavile saobraćajne bukvare za sve đake prvake u svojim opštinama, koji će im biti poklonjeni, u saradnji sa NVO Savez vozača, tokom prvog saobraćajnog časa.

Znak kampanje

 

DOKUMENTARNI FILM

Za potrebe kampanje snimljen je i kratki dokumentarni film. Najmobilnije grupe u sabraćaju predstavljaju djeca jer u prosjeku dnevno pređu najveća rastojanja. Učešće u saobraćaju je dio odrastanja i naše mališane treba naučiti da ne doživljavaju saobraćaj kao nešto čega se treba bojati…

 

 

REKLAMNI SPOTOVI

Od djelova dokumentarnog filma, napravljeno je 5 reklamnih spotova sa porukama o bezbjednosti u saobraćaju.

Djeca su izložena najvećem saobraćajnom riziku u zonama škola, vrtića, igrališta i na putu od kuće do škole. Prema istraživanjima, taj rizik je najveći u jutarnjim satima (vrijeme odlaska u školu), oko podneva (povratak iz škole), u sumrak i u lošim vremenskim uslovima.

 

 
 

Povezani postovi