Infofest 2010 – “U svijetu savremenih komunikacija”

 

30.09.2010.
RADIO-DIFUZNI CENTAR CRNE GORE –
“U svijetu savremenih komunikacija”

Podaci o kompaniji:

Počeci razvoja radio-difuzije u Crnoj Gori se mogu vezati za izgradnju prve radio-telegrafske ” štacije” na Volujici kod Bara 1904. godine, na osnovu dogovora Vlade knjaza Nikole i italijanskog pronalazača bežične radiotelegrafije Đulijema Markonija.

Radio-difuzni centar je osnovan kao dio Radio Televizije Crne Gore, pod nazivom “Emisiona tehnika i veze” i, u tom okviru je poslovao do 1995. godine, kada prelazi u tadašnje JP PTT Crne Gore, kao poseban sektor.

Odlukom Vlade Crne Gore iz 2005. godine, Radio-difuzni centar se odvaja od Telekoma i formira kao posebno preduzeće, u formatu društva sa ograničenom odgovornošću. Osnivač društva je Vlada Crne Gore.

Radio-difuzni centar je preduzeće čija je djelatnost pružanje pristupa elektronskim komunikacionim mrežama i pružanje elektronskih komunikacionih servisa. To se naročito odnosi na iznajmljivanje kapaciteta infrastrukture za potrebe elektronskih komunikacionih operatora, emitera i drugih korisnika u Crnoj Gori, prenos i emitovanje radio i televizijskih programa, kao i usluge interkonekcije za sve kategorije korisnika, putem radio-relejnih distribucionih sistema i na prenos i emitovanje programa nacionalnog javnog servisa RTV Crne Gore.

U sastavu RDC-a su dva emisiona centra (Lovćen i Bjelasica), sa stalnim specijalizovanim ekipama za podršku. Radio-difuzni sistem obuhvata 132 lokacije i podrazumijeva složenu i kvalitetnu organizaciju. Ova mreža obezbjeđuje pokrivenost 98% teritorije signalima Javnog servisa (RTCG1 i RTCG2).

Radio-difuzni centar posjeduje savremeni digitalni sistem prenosa zasnovan па SDH i PDH mikrotalasnim radio-relejnim vezama, koji je u funkciji od sredine 2008. godine. Kapacitet SDH linkova je minimum 1x STM-1, dok je pristupni interfejs Gigabit ethemet, tako da pomenuti sistem prenosa u suštini predstavlja jednu IP mrežu, dok su routing i switching realizovani pomoću Cisco 3560 Layer 3 Switcheva. Ovaj sistem omugućava povezivanje velikog broja emisionih lokacija, prenos digitalizovanog signala radio i TV programa, budućih digitalnih servisa (DVB-T i DAB), Internet servisa, kao i prenosa drugih tipova podataka. Uz to, sistem obezbjeđuje realizaciju centralizovanog nadzora i daljinskog upravljanja elementima mreže, neophodne kapacitete mreže za trenutne i buduće potrebe RDC-a, kao i za ustupanje dijela kapaciteta sistema prenosa drugim korisnicima i mogućnost jednostavog proširenja, odnosno povećanja kapaciteta.

Korisnici usluga Radio-difuznog centra su Telenor, Crnogorski Telekom, M-Tel, TV Atlas, TV Vijesti, TV Pink, ProTV, TV IN, TV Elmag, Seizmološki zavod Crne Gore, Uprava policije i mnogi drugi.

 

Predstavnici Radio difuznog centra

 

Predstavnici Radio difuznog centra svoje predstavljanje su izveli kroz tri cjeline.

U prvom dijelu prikazan je film o razvoju Radio difuznog centra, drugi dio je obuhvatio novi digitalni sistem prenosa o kojem je govorio Mladen Popović, a u trećem dijelu Dragan Mrkić je predstavio digitalnu zemaljsku televiziju.

Radio difuzni centar je osnovan 2004. godine izdvajanjem iz Telekoma Crne Gore. Centar je 100% vlasništvo Vlade Crne Gore. Značajni datumi u sistemu prenosa signala u Crnoj gori su početak emitovanja radio programa 1944. godine i TV prenosa 1964. god.
Centar je nosilac posla u uvođenju digitalne radiodifuzije. Raspolaže sa 132 emisiona objekta.

Djelatnost Centra je pružanje pristupa elektronskim komunikacionim mrežama i pružanje elektronskih komunikacionih servisa.

 

Predajnik na Bjelasici

 

Drugi segment prezentacije odnosio se na sistem veza. Sistem digitalnih mikrotalasnih veza izgrađen je 2008. godine. Mreža povezuje 41 lokaciju u Crnoj Gori. Prenosna oprema proizvod je najnovije generacije i njena pouzdanost je 99,999%.

Osnovna namjena sistema je prenos Ethernet saobraćaja, a kapacitet po pojedinim point to point vezama kreće se od 150 do 600 Mbps.

 

 

U trćem segmentu bilo je riječi o digitalnoj zemaljskoj televiziji. Preporuka  Evropske Unije  je da se do  31.12.2012. izvrši prelazak sa analogne na digitalnu zemaljsku televiziju- DVB.

Prvi  DVB-T predajnik snage 600W na lokaciji Sjenica testiran je 2006. godine, da bi preko donošenja određenih planova i strategije razvoja, trebalo očekivati da prvi dio DVB-T mreže u Crnoj Gori bude pušten u rad najkasnije do oktobra 2011 godine.

 

 

 


Povezani postovi