Infofest 2010 – “Od strategije do implementacije”

 

01.10.2010.
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO
– “Od strategije do implementacije”

Ministarstvo za informaciono društvo imalo je nekoliko nastupa na ovogodišnjem Infofestu. Kroz prva dva, prezentovani su uspješno završeni projekti – akcija “10 za 10” kao i organizacija drugog Kampa za mlade informatičare (uručeni ECDL indexi polaznicima).

Posebno veliku pažnju privukao je prezentacioni program pod nazivom „Od Strategije do implementacije“. U okviru ove teme predstavljeni su projekti Ministarstva iz oblasti e – uprave, promocije informacionog društva, informatičke infrastrukture, pravna regulativa donesena tokom 2010. godine, a koja se odnosi na ovu oblast, kao i najznačajniji projekti iz domena ICT koji se realizuju u Crnoj Gori i koji imaju tretman projekata od državnog značaja

Prisutnima se prvo obratio ministar Vujica Lazović.

Ministar Vujica Lazović
Ministar Vujica Lazović

Ministar Vujica Lazović je govorio o organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i njihovom djelokrugu rada. U okviru Ministarstva postoji sektor za razvoj informatičke infrastukture. Zahvaljujući radu tog sektora, po riječima Vujice Lazović, došlo je do značajnog poboljšanja informatičke infrastrukture za sve državne organe. U toku je razvoj nekoliko kapitalnih projekata iz ove oblasti. Na polju razvoja elektronske uprave napravljeno je nekoliko značajnih iskoraka i građani su već imali prilike da se uvjere u kvalitet tih rješenja, naglašava Vujica Lazović. Do kraja godine trebalo bi da se završe još neki veoma važni projekti.

Ministarstvo ima za cilj da se u velikoj mjeri promoviše informaciono i informatičko društvo, pa je iz tih razloga formiralo poseban sektor za promociju informacionog društva.

Uvažavajući velike potrebe koje su vezane za elektronsku upravu, Ministarstvo je organizovalo i sektor za elektronsku upravu.

Sumirajući rezultate, u veoma kratkom vremenu postojanja ovog Ministarstva, i uzimajući u obzir krizu i smanjenu mogućnost ulaganja u razvoj informacione tehnologije, moramo biti zadovoljni, ističe ministar Vujica Lazović.

Pomoćnik ministra za promociju informacionog društva Radule Novović, upoznao je prisutne sa aktivnostima koje Ministarstvo preduzima na planu promocije ICT tehnologije odnosno informacionog društva..

Radule Novović
Radule Novović

U svim aktivnostima koje je vodilo ovo Ministarstvo kroz razne projekte, obuhvaćene su sve kategorije stanovništva.

U tom dijelu realizovana su dva Kampa za obuku učenika za rad na računaru po ECDL standardu.

Ministarstvo je dalo podršku skupovima iz ove oblasti koji su održani u našoj zemlji. Na taj način smo se pridružili svim onim zemljama koje su takve i slične skupove iskoristili da se afirmišu e-vještine, ističe Radule Novović.

Posebno važan projekat ovog Ministarstva je akcija “10 za 10”, odnosno 10 nagrada za 10 najuspješnijih rješenja studenata raznih Univerziteta u Crnoj Gori. Akcija je bila veoma uspješna. Ministarstvo se pobrinulo da nakon izbora najboljih radova, oni budu na pravi način prezentovani široj javnosti.

U saradnji sa odjeljenjem za ICT Privredne komore Crne Gore, organizovana je donatorska akcija pod nazivom “ICT za sve” u kojoj je obezbijeđeno 65 računara za škole na sjeveru Crne Gore.

Realizovan je i projekat “ECDL i za mene” koji je organizovan u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom i Udruženjem paraplegičara Crne Gore. Za 15 članova ovih Udruženja organizovana je obuka za rad na računaru po ECDL standardu.

Pomoćnik Ministra Radule Novović naglašava, sa posebnim zadovoljstvom, učešće Ministarstva za informaciono društvo u organizovanju Infofesta. Zajedno sa partnerom – kompanijom Biznis Link, preko Infofesta, na najbolji mogući način se promoviše informaciono komunikaciona tehnologija, kaže Radule Novović.

U nastavku prezentacionog programa govorio je Ivan Lazarević, pomoćnik ministra za razvoj elektronske uprave.

Ivan Lazarević
Ivan Lazarević

Ivan Lazarević je detaljno govorio o Sistemu za upravljanje elektronskim dokumentima u Vladi Crne Gore (eDMS). Projekat doprinosi boljem i sigurnijem upravljanju cijelom dokumentacionom građom. Upotrebom ovog projekta postiže se kvalitetnije vođenje dokumentacionih materijala sa ciljem da oni budu lako dostupni svim organima uprave kao i javnosti. Primjena donosi lakše pretraživanje materijala, uspostavljanje centralizovanih elektronskih podataka, evidentiranje i klasifikaciju i praćenje obaveza.

Svi dokumenti će biti u elektronskom obliku, tako da će to dovesti do znatnih ušteda po više osnova.

Saradnici ministarstva za informaciono društvo na svim projektima u raznim vladinim resorima Nataša Starovlah Knežević i Branko Biberdžić, govorili su posebno o kapitalnom projektu – Centralnom registru stanovništva (CRS).

Nataša Starovlah Knežević
Nataša Starovlah Knežević


Branko Biberdžić

Centralni registar stanovništva se nalazi u primjeni od januara 2010. godine. Osnova prilikom izrade CRS je postovanje zakona o zastiti podataka ličnosti. Preko portala, svaki građanin će moći na osnovu svog digitalnog certifikata, da vidi koji podaci o njemu se nalaze u CRS-u, kao i podaci o njegovoj maloljetnoj djeci. Takođe, svaki građanin će moći da vidi ko je, kad i u koje svrhe koristio određene podatke o njemu ili o njegovoj maloljetnoj djeci.

CRS je fizički razdvojen na dvije lokacije. Izvorni registri se nalaze na jednoj lokaciji, a baza podataka na drugoj lokaciji. Gotovo svi servisi koji ne spadaju u sam CRS, ali su neophodni za njegovo normalno funkcionisanje nalaze se na virtuelnim mašinama. Obezbijeđena je velika pouzdanost i bezbjednost podataka.

U završnom dijelu prezentacionog programa govorio je Adis Balota, pomoćnik ministra za informatičku infrastrukturu.

Adis Balota
Adis Balota

Adis Balota je govorio o ulozi Ministarstva za informaciono društvo, posebno sektora za razvoj informatičke infrastrukture. Ta uloga se odnosi na podršku svim drugim državnim organima i organima uprave. Serverska i mrežno komunikaciona infrastruktura koja je u nadležnosti ovog Ministarstva predstavlja okosnicu za veliki broj državnih organa i organa uprave. Da bi Ministarstvo u svim segmentima moglo normalno da se razvija i rjesava sve potrebe i zahtjeve državnih i drugih organa mora imati veoma stručan kadar. Tom segmentu, odnosno obuci kadrova se poklanja izuzetno velika pažnja, pa je Ministarstvo sklopilo niz strateških ugovora sa svjetski poznatim firmama iz ove oblasti koji se odnose na edukaciju kadrova, naglašava Adis Balota.

Serverska struktura Ministarstva je izuzetno složena i omogućava pružanje niza raznih servisa. Neki od njih su elektronska sjednica Vlade, Centralnog registra građana, Centralnog biračkog spiska i dr.

Pogledajte video zapis dijela prezentacionog programa Ministarstva za informaciono društvo

Povezani postovi