Infofest 2010 – Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore

 

30.09.2010.
MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE 

Podaci o Ministarstvu:

Izdvajanjem resora upravljanja prostorom i zaštite životne sredine u zasebno Ministarstvo, Vlada Crne Gore je demonstrirala razumijevanje važnosti prostora kao vitalnog državnog resursa i njegove neposredne međuzavisnosti sa pitanjima ekologije.
Novo Ministartsvo ima širok dijapazon nadležnosti. Ono obavlja poslove planiranja, upravljanja i valorizacije prostora, stara se o prostorno-ekološkim aspektima održivog razvoja kao globalnog državnog opredjeljenja, sinhronizuje plansku dokumentaciju na lokalnom i državnom nivou, vodi računa o područjima posebne namjene … U saradnji sa drugim resornim organima, ovo Ministarstvo vodi informacioni sistem o prostoru i učestvuje u promociji investicionih potencijala Crne Gore.

U oblasti zaštite životne sredine, Ministarstvo se stara o svim ekološkim aspektima ekonomskog razvoja Crne Gore, globalnim klimatskim implikacijama na postojeće biodiverzitete, sanaciji i rehabilitaciji devastiranih zona, kao i o smanjenju postojeće emisije štetnih gasova i sprječavanju drugih oblika narušavanja životne sredine.

 

Ministarstvo ima intenzivnu komunikaciju sa civilnim sektrorom, uz institucionalnu koordinaciju sa relevantnim nevladinim organizacijama iz ove oblasti.

Ova institucija je izuzetno agilna u međunarodnim bilateralnoj i multilateralnoj saradnji, članstvu i radu međunarodnih asocijacija, uz angažovano afirmisanje stavova Crne Gore po pitanjiva važnosti prostora, održivog razvoja i ekološke zaštite.

Operativna nadležnost Ministarstva je čitav set poslova u vezi izdavanja građevinskih i drugih dozvola, saglasnosti i licenci, kao i inspekcijski poslovi iz svog djelokruga. Kao važan državni organ, Ministarstvo inicira poboljšanje zakonske regulative vezane za upravljanje prostorom i za životnu sredinu i donosi akta za efikasnu primjenu zakona.
Posebnu važnost Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine pridaje informacionim sistemima, odnosno primjeni savremenih ICT u podršci nadležnosti ovog državnog organa, posebno u domenu upravljanja prostorom. To je i osnovni razlog nastupa Ministarstva u zvaničnom programu INFOFEST-a.

Ministar Branimir Gvozdenović detaljno je govorio o radu Ministarstva, zakonskoj regulativi, prednostima primjene informatičke tehnologije u okviru Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine kao i o budućim planovima.

 

 

Branimir Gvozdenović
Branimir Gvozdenović

 

Znatan dio svog izlaganja ministar Gvozdenović je posvetio značaju informacionog sistema koji je u ovom Ministarstvu obezbjeđuje ne samo efikasnost, već i novu transparentnost koja je u ovom Ministarstvu jako važna da bi se osnovni projekti radili i kako bi se na pravi način zadovoljile potrebe građana Crne Gore.

Navodeći etape u razvoju Ministarstva, Branimir Gvozdenović ističe u prvi plan razvoj informacionog sistema. Formiran je tim koji je dobio zadatak da na efikasan način stvori uslove da se prostorno planska dokumentacija nađe na internetu i da se sve građevinske dozvole i sva druga rješenja budu dostupna na internetu svim građanima Crne Gore.

Da bi se sve ovo ostvarilo, odnosno da bi neki dokument stavili u elektronsku formu, neophodno je bilo donijeti određene standarde i pravila ponašanja. Urađen je jedan veliki posao, a to je izrada pravilnika koji precizno definiše kako se može neki dokument predstaviti u elektronskoj formi, naglašava ministar Gvozdenović.

 

 

Prije uvođenja i primjene informacionog sistema, po riječima Branimira Gvozdenovića, razmjena i korišćenje određenih podataka od strane Ministarstva, Monstata, statistike, građana, uprave za nekretnine, investitora i drugih, najviše je podsjećao na organizovani haos. Iz tih razloga pokazalo se nužnim uvođenje informacione tehnologije kako bi se zaveo red u ovoj oblasti i stvorili uslovi da svi zainteresovani subjekti koriste isti podatak, odnosno da se stvori jedan efikasan, transparentan i optimizovan sistem za upravljanje prostorom.

 

 

Ministarstvo ulaže velike napore, a i znatna finansijska sredstva kako bi pomoglo svim opštinama u Crnoj Gori da implementiraju ove sisteme i stvore uslove za efikasan način upravljanja prostorom. Ministarstvo sve svoje djelatnosti usklađuje sa direktivom Evropske unije o standardizaciji poslova iz oblasti upravljanja prostorom.

O daljim pravcima razvoja govorio je Branislav Gregović, pomoćnik ministra za upravljanje prostorom.

 

Branislav Gregović
Branislav Gregović

 

Postoji veoma velika sličnost između informatike i administracije, naglašava Branislav Gregović. I jedna i druga oblast preferiraju i priželjkuju striktan i jasan jezik, precizne norme i pravila ponašanja. To je nešto što je nedostajalo našoj administraciji i što smo mi prepoznali u Ministarstvu i nadamo se da ćemo u budućem periodu uspjeti da povećamo produktivnost i efikasnost naše administracije i tako oslobodimo više prostora za strateško i razvojno promišljanje zaposlenih bilo u lokalnoj ili državnoj administraciji, kaže pomoćnik Gregović.

 

 

Prvi preduslov za informatičku obradu planskih dokumenata je njihova standardizacija. Ovo je vrlo bitno ne samo u fazi izrade planskih dokumenata, već i u fazi kontrole kada dokumenti dođu u Ministarstvo, kao i u fazi mišljenja na nacrt ili kasnije na prijedlog saglasnosti na nacrt. U svemu ovome značajnu ulogu ima informacioni sistem.

Veoma je značajno prilikom planiranja namjene određenog prostora, da Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine ima u vidu šta su strateška opredjeljenja primjera radi Ministarstva energetike Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma i sl. i da ima kompletan uvid na potrebe lokalne samouprave i njihove nadležnosti u pogledu planske dokumentacije na lokalnom nivou, ističe Branislav Gregović.

 

 

Informacioni sistem ima veliku ulogu u fazi monitoringa i sprovođenja planova. Uzimajući sve u obzir, Ministarstvo s pravom očekuje velike koriste od uvođenja i potpune primjene informacionog sistema.

 

 

 

 

 

 

Povezani postovi