Jedna od  ideja otvaranja ovog sajta jeste razmjena iskustava vezano za nastavu predmeta Tehnika i informatika, a sada po novom programu dva zasebna predmeta Osnovi tehnike i Informatika. U okviru te razmjene, a koristeći pogodnosti ovog sajta u mogućnosti smo da svi damo određeni doprinos kako bi se nastava odvijala kvalitetnije.

Časovi Tehnike i informatike, bez obzira da li se odnose na gradivo iz informatike ili ne, na neki način bi trebali da sadrže vježbu. Svi imamo te probleme da pripremimo dovoljno vježbi, da one budu sadržajne, da se ne ponavljaju, da su učenicima interesantne.

Zamislite sad kad bi ostvarili sljedeću ideju, koja je zaista lako ostvarljiva, da svaki Aktiv Tehnike i informatike iz svake osnovne škole pošalje samo po jednu vježbu. Za veoma kratko vrijeme bi se stvorila tolika arhiva vježbi da nikome od nas ne bi bio problem da organizuje čas i da izabere odgovarajuću vježbu.

Slična situacija je i sa drugim sadržajima neophodnim za realizaciju nastave, kako redovne tako i izborne.

Na taj način bi raspolagali sa veoma velikom arhivom raznih tekstova, vježbi, animacija, šema, video zapisa, fotografija, pa zašto ne i kompletnih priprema. U takvoj situaciji nastavnik ne bi trošio ogromno vrijeme na traženje raznih sadržaja neophodnih za izvođenje nastave, i čas bi bio mnogo sadržajniji i djeci interesantniji.

Kako je ovaj dio sajta namijenjen isključivo za nastavnike neophodni su pristupni podaci. Svaki nastavnik može dobiti te podatke ako posalje bar jedan prilog koji se odnosi bilo na redovnu ili izbornu nastavu. Prilog, kao što je gore navedeno, može biti vježba, fotografije, animacije, video zapis, priprema i sl. Kad nam neki nastavnik pošalje prilog, na njegovu e-mail adresu koju nam dostavi, biće poslata pristupna šifra za korišćenje svih sadržaja. Ovo nema za cilj da bilo kojeg kolegu ograničava u korišćenju podataka, već da ga stimuliše na mali napor od kojeg ćemo svi imati velike koristi.

Povezani postovi