Tag Archives: test

Informatika – Djelovi računara, povezivanje naziva i slike

 

 

POVEŽI NAZIV SA SLIKOM ODGOVARAJUĆEG DIJELA RAČUNARA

VI razred – Test – Hardver računara

Na lak i zanimljiv način provjerite koliko ste upoznati sa hardverskim djelovima računara. Provjera se zasniva na upisivanju nedostajućih riječi u polja u datoj rečenici. Kliknite na strelicu pored praznog polja i iz padajuće liste odaberite onu riječ za koju smatrate da nedostaje na tom mjestu. Prvo popunite sva prazna mjesta pa onda na kraju kliknite na dugme “Provjera”. Samo u tom slučaju ćete dobiti tačan podatak u procentima koliko ste tačno popunili riječi. 

Test – pogonske mašine

 

Test sadrži pitanja koja se odnose na sve tipove pogonskih mašina.

Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem – Test

 

Test iz oblasti Pogonskih mašina i transportnih sistema.  Odnosi se na motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Test je odličan da učenici sami sebe provjere da li dobro uocavaju osnovne razlike između OTO i DIZEL motora.

Agrotehnika

 

TEST IZ AGROTEHNIKE
Provjera znanja iz oblasti Agrotehnike za učenike sedmog razreda. Test je usklađen sa udžbenikom za sedmi razred.