Druga osnovna škola u Budvi počela je sa radom 02.02.2009. godine.

Podjela postojeće Osnovne škole “Stefan M. Ljubiša” na dvije škole izvršena je na početku školske 2008/2009. godine. Kako zgrada nove škole nije završena na vrijeme, nastava se izvodila u zgradi Osnovne škole “Stefan M. Ljubiša” u drugoj smjeni do drugog polugodišta.

Početak drugog polugodišta značio je i početak rada u novoj zgradi.

Prelazak u novu zgradu predstavljao je veliko rasterećenje, uzimajući u obzir da je rad u staroj zgradi sa toliko velikim brojem đaka bio na granici mogućeg. Veliki broj đaka uslovio je da se i nakon podjele u novoj zgradi krene u dvije smjene, odnosno morala se uvoditi još jedna smjena za učenike nižih razreda. To je sigurno jasan signal da se početak izgradnje još jedne škole ne smije odlagati, jer stvaranje optimalnih uslova za odvijanje nastave ne postiže se uvođenjem novih smjena već izgradnjom novih škola.

Početno veliko raspoloženje zbog prelaska u novu školu lagano je popuštalo pred saznanjem da škola nije opremljena sa nastavnim sredstvima i da će se nastava nekoliko prvih godina izvoditi u otežanim uslovima. Nedostatak odgovarajućih nastavnih sredstava posebno predstavlja problem iz onih nastavnih predmeta đe su predviđene i određene vježbe. Takva situacija je u početku bila i sa predmetom Tehnika i informatika. Ubrzo su stvoreni uslovi za dio koji se odnosi na izvođenje nastave iz informatike nabavkom određenog broja komjutera. 

Promjenama koje su izvršene 2017. godine, formirana je još jedna komjuterska učionica i na taj način stvoreni optimalni uslovi za izvođenje nastave po novom nastavnom planu i programu, za predmet Informatika sa tehnikom. 

Povezani postovi