Osnovi tehnike – VII razred

Pitanja iz oblasti Građevinske tehnike

Pomoću ovih konkretno postavljenih pitanja lako ćete provjeriti nivo svog znanja iz ove oblasti. Takva provjera omogućava lakše obnavljanje gradiva, pripremu za odgovaranje, kontrolni, izradu testova isl.

 

Pitanja:

 1. Koji je zadatak ARHITEKTURE – čime se bavi?
 2. Čime se bavi GRAĐEVINARSTVO?
 3. Koja je razlika između ARHITEKTURE i GRAĐEVINARSTVA?
 4. Koje OBJEKTE je čovjek koristio – pravio u epohi PRAISTORIJE?
 5. Koja je razlika u načinu gradnje zemunice i kolibe?
 6. Po čemu se razlikuje kuća kao građevinski objekat u odnosu na sve prethodne objekte koje je čovjek gradio u epohi praistorije?
 7. Koji vremenski period obuhvata STARI VIJEK i na kojim teritorijama je bila najviše prepoznatljiva arhitektura te epohe?
 8. Koji period obuhvata i po čemu je karakteristična RANOHRIŠĆANSKA ARHITEKTURA.
 9. Koji vremenski period obuhvata SREDNJI VIJEK i koji pravci u arhitekturi se javljaju u tom periodu?
 10. Kojoj epohi pripada VIZANTIJSKA ARHITEKTURA i koji su najpoznatiji objekti iz tog perioda?
 11. Kojoj epohi pripada ISLAMSKA UMJETNOST i na kojim prostorima se najviše  razvio ovaj pravac arhitekture?
 12. Kojoj epohi pripada ROMANSKA ARHITEKTURA i sa kojom umjetnošću ima sličnosti?
 13. Kojoj epohi pripada GOTSKA ARHITEKTURA i po kojim karakteristikama je prepoznatljiva?
 14. Koji vremenski period obuhvata NOVI VIJEK i koji pravci u arhitekturi se javljaju u tom periodu?
 15. U kojem periodu nastaje RENESANSA i koje su glavne karakteristike tog pravca?
 16. U kojem periodu nastaje BAROK i koje su glavne karakteristike tog pravca?
 17. Opiši razliku između RENESANSE I BAROKA?
 18. U kojem periodu nastaje ROKOKO i koje su glavne karakteristike tog pravca?
 19. Koji vremenski period obuhvata SAVREMENA ARHITEKTURA i koje su njene osnovne osobine?
 20. Uporedi osobine ROKOKOA i SAVREMENE ARHITEKTURE.
 21. Navedi GRUPE u koje su svrstani svi građevinski objekti.
 22. Šta je VISOKOGRADNJA i koji se objekti svrstavaju u okviru ove grupe.
 23. Šta je NISKOGRADNJA i koji se objekti svrstavaju u okviru ove grupe.
 24. Šta je HIDROGRADNJA i koji se objekti svrstavaju u okviru ove grupe.
 25. Zbog čega je neophodna planska gradnja?
 26. Čime se bavi dio arhitekture koji se naziva URBANIZAM?
 27. Čime se bavi dio arhitekture koji se naziva RURIZAM?
 28. Objasni razliku između URBANIZMA I RURIZMA?
 29. Na koje elemente posebno treba obratiti pažnju u urbanističkom planu, ako želimo sređen i dopadljiv grad?
 30. Šta se to podrazumijeva pod divljom gradnjom?
 31. Koji PROJEKTI su neophodni za izgradnju nekog građevinskog objekta?
 32. Šta je to IDEJNI PROJEKAT i šta on sve obuhvata?
 33. Šta sadrži GLAVNI PROJEKAT?
 34. Šta predstavlja IZVOĐAČKI PROJEKAT?

 

Povezani postovi