Nakon detaljnog objašnjenja kako se kreiraju, preimenuju, selektuju, premještaju, kopiraju i brišu folderi, učenici rade vježbu u kojoj će gore navedene postupke ponoviti više puta i tako steći rutinu u radu sa folderima. Za ovu vježbu koriste se fotografije date u prilogu na sajtu www.tehnika-informatika.com. (http://tehnika-informatika.com/sadrzaji-za-ucenike/vi-razred/vi-ostali-sadrzaji/fotografije-za-vjezbu-sa-folderima/).

Evo upustva za vježbu:

1. Pomoću čitača internet stranica koji se nalazi instalisan na kompjuteru (Internet Explorer, Google Chrome ili neki drugi) otvorite sajt www.tehnika-informatika.com. Sadržaj neophodan za ovu vježbu nalazi se u prilogu pod nazivom FOTOGRAFIJE ZA VJEŽBU SA FOLDERIMA. Do njega ćete doći ako na naslovnoj stranici sajta u glavnom meniju otvorite oblast SADRŽAJI ZA UČENIKE – VI razred – VI – Ostali sadržaji. Kliknite na  prilog FOTOGRAFIJE ZA VJEŽBU SA FOLDERIMA kako bi vidjeli kompletan sadržaj.

2. Kreirajte folder FOTOGRAFIJE kako vam je naznačeno u prilogu na sajtu.

3. Sve fotografije iz ovog priloga snimite u folder FOTOGRAFIJE.

4. Zatvorite čitač internet stranica.

5. U folder FOTOGRAFIJE naparavite dva nova foldera (podfoldera – eng. subfolder) i jednome dajte ime Stare građevine a drugome Kopije.

6. U folder Stare građevine kreirajte sedam novih foldera i redom im dajte sljedeća imena: Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Perast, Risan i Herceg Novi.

7. Otvorite folder FOTOGRAFIJE. Fotografiju označenu sa DSC00929 preimenujte u Budva 1. Fotografiju označenu sa DSC01795 preimenujte u Budva 2 i fotografiju označenu sa DSC07838 preimenujte u Budva 3.

8. Fotografije Budva 1, Budva 2 i Budva  3 premjestite u prethodno kreirani folder Budva. Slično ovome premjestite i ostale fotografije u odgovarajuće foldere.

9. Folder Stare građevine preimenujte u Stari gradovi.

10. Selektujte odjednom sve podfoldere foldera Stari gradovi i kopirajte ih u folder Kopije.

11. U folder FOTOGRAFIJE kreirajte novi folder i dajte mu ime Crna Gora.

12. Folder Stari gradovi premjestite u folder Crna Gora.

13. Obrišite folder Kopije.

14. Ako ste sve dobro radili struktura foldera bi trebala da bude sljedeća: Folder sa vasim imenom, pa u njemu folder FOTOGRAFIJE u kojem se nalazi folder Crna Gora, pa u njemu folder Stari gradovi koji sadrži sedam foldera sa imenima gradova.

15. Kliknite na My Documents. Pogledajte sadržaj ovog foldera na nekoliko načina. Kliknite na komandu View i izaberite jednu od naredbi za izgled ikonica u prozoru (Thumbnails, Tiles, Icons, List i Detalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezani postovi