V razred – vježba 1 – crtanje geometrijskih likova

Prema priloženom tehničkom crtežu nacrtaj paralelne linije. Kao što je na crtežu naznačeno sve linije su sa lijeve strane odmaknute od okvira 10 milimetara. Prva dva reda linija su dužine 10 milimetara, a isto toliko je rastojanje među njima.

Treći red je odmaknut od drugog 10 milimetara. Dužina linije u trećem redu je 20 milimetara, a rastojanje između njih 10 milimetara. Četvrti red je potpuno isti kao treći, a odmaknut je od trećeg reda 2o milimetara.

Za ostale redove slično prethodnom objašnjenju, a dimenzije su date na crtežu.

Nemoj crtati elemente kotiranja, nego samo paralelne linije.

 

Priprema za crtanje kvadrata - 482

U slučaju nekih nejasnoća postavite jasno pitanje preko kontakt formulara. Vodite računa da tačno popunite podatke, a posebno e-mail adresu kako bi vam odgovor sigurno stigao.

Povezani postovi