Prostorni uslovi

 

UČIONICE, KABINETI

 

Prelaskom u novu školsku zgradu stvoreni su povoljni prostorni uslovi za izvođenje nastave Tehnike i informatike. Prostori su rađeni po zahtjevima reformisanog sistema školovanja tako da su prilagođeni za grupni rad učenika.

Kompjuterska učionica je opremljena za grupni rad i sadrži petnaest kompjutera za učenike.

 Za izvođenje redovne nastave koja se oslanja na primjenu ICT-a postoje dobri prostorni uslovi. Problemi se javljaju kod izvođenja Izborne nastave. Zbog velikog broja učenika u grupi, učenici moraju naizmjenično da rade na računar. Na taj način svakom učeniku ne pripada predviđeno vrijeme za izvođenje izborne nastave. Stolovi su sa pregradama namjenski predviđeni za sistem jedan računar – jedan učenik, pa postoji problem da se učenici fizički smjeste.

Dio programa koji se direktno ne oslanjaju na upotrebu ICT-a izvodi se u učionici koja je takođe predviđene za grupni rad.

Ispoštovan je zahtjev koji je naveden u uslovima za realizaciju nastave Tehnike i informatike, da kabinet za tehniku bude povezan sa kompjuterskom učionicom.

U resursima za realizaciju programa Tehnike i informatike, zbog specifičnosti predmeta, predviđena je i posebna prostorija za čuvanje učila i pripremu nastavnika.

Rad u ovakvim prostornim uslovima predstavlja jedan od osnovnih preduslova da se zamišljeni koncepti programa Osnovi tehnike i Informatike reformisanog sistema obrazovanja realizuju.

Nadamo se i želimo svim našim kolegama u drugim školama da uz pomoć uprava svojih škola i nadležnog Ministarstva prosvjete stvore ovakve i još bolje prostorne uslove za normalnu realizaciju nastave po reformisanom sistemu.

Svakako drugi, isto tako važan, preduslov je oprema kabineta o kojoj možete pročitati na posebnoj stranici našeg sajta.