Nastavni program

 

PREDMETI: OSNOVI TEHNIKE  I INFORMATIKA

Na osnovu odluke Odbora za opšte obrazovanje odnosno Nacionalnog savjeta za obrazovanje (05.09.2011.) dosadašnji predmet Tehnika i informatika dijeli se na dva predmeta OSNOVI TEHNIKE koji se izučava u V i VII razredu po 1 čas sedmično i INFORMATIKA u VI razredu po 2 časa sedmično.

Navodimo dio koji se odnosi na sedmični i godišnji fond časova:

Razred
Predmet
Sedmični
fond časova
Godišnji
fond časova
V
Osnovi tehnike
1
34
VI
Informatika
2
68
VII
Osnovi tehnike
1
34

 

REDOVNA NASTAVA

Nacionalni savjet za obrazovanje je na 23. śednici održanoj 9. jula 2013. godine utvrdio izmjene predmetnoga programa OSNOVI TEHNIKE za V i VII razred osnovne škole. Predmetni program se primjenjuje od 2014/2015. školske godine.

Kompletan program nastave za V i VII razred iz predmeta OSNOVI TEHNIKE možete viđeti ovđe:

> PROGRAM ZA V i VII RAZRED

 

Nacionalni savjet za obrazovanje je na 23. śednici održanoj 9. jula 2013. godine utvrdio izmjene predmetnoga programa INFORMATIKA za VI razred osnovne škole. Predmetni program se primjenjuje od 2014/2015. školske godine.

Kompletan program nastave za VI razred iz predmeta INFORMATIKA možete viđeti ovđe:

> PROGRAM ZA VI RAZRED

 

IZBORNA NASTAVA

Kroz izbornu nastavu učenici su u mogućnosti da odaberu više predmeta koji su svrstani u dvije grupe kao:

1. INFORMATIČKA GRUPA PREDMETA  i
2. TEHNIČKA GRUPA PREDMETA

 

INFORMATIČKA GRUPA PREDMETA

Program za predmet Računarska obrada i dizajn teksta:

> RAČUNARSKA OBRADA I DIZAJN TEKSTA

Program za predmet Izrada multimedijalnih slajd prezentacija:

> MULTIMEDIJALNE SLAJD PREZENTACIJE

Program za predmet Izrada grafike i obrada slike i fotografije:

> IZRADA GRAFIKE I OBRADA SLIKE I FOTOGRAFIJE

Program za predmet Uvod u programiranje:

> UVOD U PROGRAMIRANJE


TEHNIČKA GRUPA PREDMETA

Program za predmet Elektrotehnika:

> ELEKTROTEHNIKA

Program za predmet Elektronika, radio-tehnika i digitalne telekomunikacije:

> ELEKTRONIKA, RADIO-TEHNIKA I DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE

Program za predmet Modelarstvo:

> MODELARSTVO

Program za predmet Saobraćajno vaspitanje:

> SAOBRAĆAJNO VASPITANJE

 

Programi za redovnu nastavu i Izborne predmete preuzeti sa sajta Zavoda za školstvo Crne Gore.