Podaci

  Druga osnovna škola u Budvi počela je sa radom 02.02.2009. godine. Podjela postojeće Osnovne škole “Stefan M. Ljubiša” na dvije škole izvršena je na početku školske 2008/2009. godine. Kako zgrada nove Više »

Foto

  Fotografije Druge osnovne škole neposredno prije otvaranja Više »

Pumpa za beton – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – PUMPA ZA BETON
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Zahvaljujući ljubaznom osoblju firme “Exim” sa Cetinja koji su nam demonstrirali rad, u mogućnosti smo da vam prikažemo funkcionisanje pumpe za beton. Zbog dužine snimka pojedine djelove smo skratili. Video klip traje 7 minuta  i 48 sekundi.

Drobilica, glodalica, finišer – video

MAŠINE ZA PRIPREMU AGREGATA, SKIDANJE HABAJUĆEG ASFALTNOG SLOJA I POLAGANJE ASFALTNIH SLOJEVA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 3 minuta  i 3 sekunde.

Ploče za nabijanje tla, mali pikamer, mali rovokopač – video

PLOČE ZA NABIJANJE TLA, MALI PIKAMER I MALI ROVOKOPAČ
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 1 minut  i 14 sekundi.

Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore

 

08.10.2010.

Mr Vesna Bulatović:
Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore 

U organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održan je Kongres matematičara i fizičara Crne Gore u Petrovcu od 07. do 10. oktobra.

Nije važno koliko je kompjutera već onih koji znaju da ih koriste

 

08.10.2010.
Izvor:
Vijesti – elektronsko izdanje

NIJE VAŽNO KOLIKO JE KOMPJUTERA VEĆ ONIH KOJI ZNAJU DA IH KORISTE

“VIJESTI” ISTRAŽUJU KAKO DRŽAVA POPISOM NAMJERAVA DA UTVRDI KOLIKO GRAĐANA VLADA SAVREMENIM TEHNOLOGIJAMA

Biti kompjuterski pismen danas se izjednačava sa poznavanjem abecede. U skladu sa tim (i preporukama Evropske unije), i Crna Gora će, na popisu stanovništva u aprilu 2011, prebrojati koliko je među nama onih koji vladaju kompjuterskim vještinama, ali i utvrditi da li na lokaciji gdje stanujemo postoji internet veza. Postojanje internet veze nije teško evidentirati, no, još je nejasno na koji način će, tokom popisa, biti utvrđeno da li ispitanici zaista posjeduju kompjuterska znanja.

Fotografije građevinskih mašina

 

FOTOGRAFIJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA

 

Na Sajmu građevinarstva u Budvi snimili smo većinu građevinskih mašina o kojima se govori u oblasti građevinarstva u sedmom razredu.

 

Infofest 2010 – “Od strategije do implementacije”

 

01.10.2010.
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO
– “Od strategije do implementacije”

Ministarstvo za informaciono društvo imalo je nekoliko nastupa na ovogodišnjem Infofestu. Kroz prva dva, prezentovani su uspješno završeni projekti – akcija “10 za 10” kao i organizacija drugog Kampa za mlade informatičare (uručeni ECDL indexi polaznicima).

Infofest 2010 – “U svijetu savremenih komunikacija”

 

30.09.2010.
RADIO-DIFUZNI CENTAR CRNE GORE –
“U svijetu savremenih komunikacija”

Podaci o kompaniji:

Počeci razvoja radio-difuzije u Crnoj Gori se mogu vezati za izgradnju prve radio-telegrafske ” štacije” na Volujici kod Bara 1904. godine, na osnovu dogovora Vlade knjaza Nikole i italijanskog pronalazača bežične radiotelegrafije Đulijema Markonija.

Infofest 2010 – Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore

 

30.09.2010.
MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE 

Podaci o Ministarstvu:

Izdvajanjem resora upravljanja prostorom i zaštite životne sredine u zasebno Ministarstvo, Vlada Crne Gore je demonstrirala razumijevanje važnosti prostora kao vitalnog državnog resursa i njegove neposredne međuzavisnosti sa pitanjima ekologije.

Infofest 2010 – Akcija “10 za 10”

 

29.09.2010.
Prezentaciona sesija uspješnih projekata:
 “10 za 10”  (nosilac: Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore

Veliki broj studenata, kao i prethodnih godina, posjetio je Infofest. Njihovo učešće ove godine bilo je posebno značajno, jer su bili u prilici da predstave svoje projekte koji su izabrani u akciji “10 za 10” koju je organizovalo i vodilo Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore.