Podaci

  Druga osnovna škola u Budvi počela je sa radom 02.02.2009. godine. Podjela postojeće Osnovne škole “Stefan M. Ljubiša” na dvije škole izvršena je na početku školske 2008/2009. godine. Kako zgrada nove Više »

Foto

  Fotografije Druge osnovne škole neposredno prije otvaranja Više »

Ploče za nabijanje tla, mali pikamer, mali rovokopač – video

PLOČE ZA NABIJANJE TLA, MALI PIKAMER I MALI ROVOKOPAČ
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 1 minut  i 14 sekundi.

Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore

 

08.10.2010.

Mr Vesna Bulatović:
Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore 

U organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održan je Kongres matematičara i fizičara Crne Gore u Petrovcu od 07. do 10. oktobra.

Nije važno koliko je kompjutera već onih koji znaju da ih koriste

 

08.10.2010.
Izvor:
Vijesti – elektronsko izdanje

NIJE VAŽNO KOLIKO JE KOMPJUTERA VEĆ ONIH KOJI ZNAJU DA IH KORISTE

“VIJESTI” ISTRAŽUJU KAKO DRŽAVA POPISOM NAMJERAVA DA UTVRDI KOLIKO GRAĐANA VLADA SAVREMENIM TEHNOLOGIJAMA

Biti kompjuterski pismen danas se izjednačava sa poznavanjem abecede. U skladu sa tim (i preporukama Evropske unije), i Crna Gora će, na popisu stanovništva u aprilu 2011, prebrojati koliko je među nama onih koji vladaju kompjuterskim vještinama, ali i utvrditi da li na lokaciji gdje stanujemo postoji internet veza. Postojanje internet veze nije teško evidentirati, no, još je nejasno na koji način će, tokom popisa, biti utvrđeno da li ispitanici zaista posjeduju kompjuterska znanja.

Fotografije građevinskih mašina

 

FOTOGRAFIJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA

 

Na Sajmu građevinarstva u Budvi snimili smo većinu građevinskih mašina o kojima se govori u oblasti građevinarstva u sedmom razredu.

 

Infofest 2010 – “Od strategije do implementacije”

 

01.10.2010.
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO
– “Od strategije do implementacije”

Ministarstvo za informaciono društvo imalo je nekoliko nastupa na ovogodišnjem Infofestu. Kroz prva dva, prezentovani su uspješno završeni projekti – akcija “10 za 10” kao i organizacija drugog Kampa za mlade informatičare (uručeni ECDL indexi polaznicima).

Infofest 2010 – “U svijetu savremenih komunikacija”

 

30.09.2010.
RADIO-DIFUZNI CENTAR CRNE GORE –
“U svijetu savremenih komunikacija”

Podaci o kompaniji:

Počeci razvoja radio-difuzije u Crnoj Gori se mogu vezati za izgradnju prve radio-telegrafske ” štacije” na Volujici kod Bara 1904. godine, na osnovu dogovora Vlade knjaza Nikole i italijanskog pronalazača bežične radiotelegrafije Đulijema Markonija.

Infofest 2010 – Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore

 

30.09.2010.
MINISTARSTVO UREĐENJA PROSTORA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE 

Podaci o Ministarstvu:

Izdvajanjem resora upravljanja prostorom i zaštite životne sredine u zasebno Ministarstvo, Vlada Crne Gore je demonstrirala razumijevanje važnosti prostora kao vitalnog državnog resursa i njegove neposredne međuzavisnosti sa pitanjima ekologije.

Infofest 2010 – Akcija “10 za 10”

 

29.09.2010.
Prezentaciona sesija uspješnih projekata:
 “10 za 10”  (nosilac: Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore

Veliki broj studenata, kao i prethodnih godina, posjetio je Infofest. Njihovo učešće ove godine bilo je posebno značajno, jer su bili u prilici da predstave svoje projekte koji su izabrani u akciji “10 za 10” koju je organizovalo i vodilo Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore.

Infofest 2010 – “Be what’s next!”

 

27.09.2010.
MICROSOFT –
“Be what’s next!”

Podaci o kompaniji:

Od samog osnivanja 1975. godine, Microsoft korporacija predstavlja vizionara u IT industriji. Korporacija se bavi razvojem, proizvodnjom i podrškom velikog broja inovativnih softverskih programa za računarske uređaje, kako bi pomogla pojedincima i organizacijama da realizuju svoj puni potencijal. Microsoft ima predstavništva u više od 100 zemalja, a zapošljava preko 90 hiljada ljudi. Pored softverskih rješenja, ova firma se bavi i hardverskim komponentama, servisima, istraživanjima…

Infofest 2010 – “Informatika u funkciji energetske efikasnosti”

 

27.09.2010.
INFOFEST 2010.
E-SMART SYSTEMS – “Informatika u funkciji energetske efikasnosti” 

Prisustvovali smo predavanju “Informatika u funkciji energetske efikasnosti”, kompanije E-Smart Systems. Prije predavanja posjetili smo interaktivnu učionicu koju je ova kompanija postavila u okviru izložbenog prostora Infofesta.