Podaci

  Druga osnovna škola u Budvi počela je sa radom 02.02.2009. godine. Podjela postojeće Osnovne škole “Stefan M. Ljubiša” na dvije škole izvršena je na početku školske 2008/2009. godine. Kako zgrada nove Više »

Foto

  Fotografije Druge osnovne škole neposredno prije otvaranja Više »

Vidjećemo se na Fejsu

 

04.11.2010.
Izvor:
Pobjeda – elektronsko izdanje
(www.pobjeda.co.me)

VIDJEĆEMO SE NA FEJSU

Društvene mreže postaju vodeći veb fenomen savremenog interneta

Iako istraživanja Hardvardskog univerziteta pokazuju da se ogromna većina aktivnosti na društvenim mrežama svodi na posmatranje profila i iniciranje kontakata, jednostavan način kreiranja socijalnih grupa korisnika sa sličnim kulturološkim predznakom je ono što ih čini toliko popularnim.

Mašine za zemljane radove – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA ISKOP I UTOVAR MATERIJALA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 3 minuta i 44 sekunde.

Mašine za nabijanje terena (valjci) – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA NABIJANJE TERENA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 1 minut  i 16 sekundi.

Mašine za dizanje tereta – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA DIZANJE TERENA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 1 minut  i 50 sekundi.

Mašine za pripremu i transport betona – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA PRIPREMU I TRANSPORT BETONA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 2 minuta  i 48 sekundi.

Pumpa za beton – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – PUMPA ZA BETON
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Zahvaljujući ljubaznom osoblju firme “Exim” sa Cetinja koji su nam demonstrirali rad, u mogućnosti smo da vam prikažemo funkcionisanje pumpe za beton. Zbog dužine snimka pojedine djelove smo skratili. Video klip traje 7 minuta  i 48 sekundi.

Drobilica, glodalica, finišer – video

MAŠINE ZA PRIPREMU AGREGATA, SKIDANJE HABAJUĆEG ASFALTNOG SLOJA I POLAGANJE ASFALTNIH SLOJEVA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 3 minuta  i 3 sekunde.

Ploče za nabijanje tla, mali pikamer, mali rovokopač – video

PLOČE ZA NABIJANJE TLA, MALI PIKAMER I MALI ROVOKOPAČ
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 1 minut  i 14 sekundi.

Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore

 

08.10.2010.

Mr Vesna Bulatović:
Informatika u obrazovnim institucijama Crne Gore 

U organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održan je Kongres matematičara i fizičara Crne Gore u Petrovcu od 07. do 10. oktobra.

Nije važno koliko je kompjutera već onih koji znaju da ih koriste

 

08.10.2010.
Izvor:
Vijesti – elektronsko izdanje

NIJE VAŽNO KOLIKO JE KOMPJUTERA VEĆ ONIH KOJI ZNAJU DA IH KORISTE

“VIJESTI” ISTRAŽUJU KAKO DRŽAVA POPISOM NAMJERAVA DA UTVRDI KOLIKO GRAĐANA VLADA SAVREMENIM TEHNOLOGIJAMA

Biti kompjuterski pismen danas se izjednačava sa poznavanjem abecede. U skladu sa tim (i preporukama Evropske unije), i Crna Gora će, na popisu stanovništva u aprilu 2011, prebrojati koliko je među nama onih koji vladaju kompjuterskim vještinama, ali i utvrditi da li na lokaciji gdje stanujemo postoji internet veza. Postojanje internet veze nije teško evidentirati, no, još je nejasno na koji način će, tokom popisa, biti utvrđeno da li ispitanici zaista posjeduju kompjuterska znanja.