Arhiva kategorije: Vijesti

Kupljen štampač

09.10.2009.
KUPLJEN LASERSKI ŠTAMPAČ U BOJI

Na stranici OPREMLJENOST opisali smo kakva je oprema u kabinetu Tehnike i informatike. Uz isporučene kompjutere nijesmo dobili nikakvu dodatnu opremu pa samim tim ni štampač. Tom prilikom napisali smo i ovo: “Od neke stare opreme koja je data na korišćenje za potrebe uprave škole, dobili smo jedan štampač koji ponekad i proradi”.

Danas je kupljen kvalitetan štampač, ali na žalost završio je na drugoj adresi a ne u kabinetu Tehnike i informatike. Po odluci uprave škole, štampač je dodijeljen upravi škole i ako već imaju nekoliko štampača. Sreća je da imamo projektor pa ćemo djeci na slajdovima prikazati kako izgleda štampač.

Kupljen kompjuter

08.10.2009.
KUPLJEN KOMPJUTER ZA KABINET TEHNIKE

U vijestima od 21.09. i 28.09. pisali smo o potrebi kupovine jednog kompjutera za kabinet Tehnike i informatike u kojem se izvodi nastava koja se direktno ne oslanja na ICT. Danas je uprava škole kupila kompjuter i sa prethodno kupljenim projektorom stvorena je mogućnost da se učenicima prezentuju određeni sadržaji i na taj način dijelom nadomjesti nedostatak opreme u kabinetu.

Predavanje “Budućnost interneta”

30.09.2009.

UČENICI SEDMOG RAZREDA PRISUSTVOVALI PREDAVANJU
U OKVIRU INFOFESTA – “BUDUĆNOST INTERNETA”

Zahvaljujemo se gospodinu Milanu Mrvaljeviću, direktoru Infofesta koji nam je sugerisao da, pored obilaska izložbe, učenici isprate i neku od prezentacija iz Infofest programa i omogućio nekotizovano prisustvo na predavanjima “Budućnost Interneta” i “Windows 7 – čvrst temelj za nove mogućnosti”.

Predavanje “Windows 7 – čvrst temelj za nove mogućnosti”

30.09.2009.

PREDAVANJE “WINDOWS 7 – ČVRST TEMELJ ZA NOVE MOGUĆNOSTI”

Nastavnici Tehnike i informatike prisustvovali predavanju koje je organizovao specijalni učesnik Infofesta kompanija Microsoft.

Kupljen projektor

 

28.09.2009.

KUPLJEN PROJEKTOR

Prije sedam dana uprava škole je obišla učionicu i kabinet za izvođenje nastave Tehnike i informatike. Tom prilikom se upoznala sa prostornim uslovima za realizaciju nastave, kao i sa nedostatkom nastavnih sredstava. O tome smo dali informaciju 21.09.2009. Uprava je brzo reagovala i već nakon sedam dana kupila je projektor. Očekujemo da će isto tako brzo obezbijediti sredstva za kupovinu jednog računara. Na taj način bi se stvorili uslovi da u kabinetu za Tehniku i informatiku možemo koristiti savremene mogućnosti ICT-a i za one oblasti koje se direktno ne oslanjaju na upotrebu ICT-a. Prije svega misli se na mogućnost da se učenicima pokazazu animacije principa rada, šeme, fotografije i slično onih mašina i uređaja koje nemaju mogućnost da vide u nekoj fabrici, servisu i slično a predviđeni su da se obrađuju nastavnim programom.

Učenici posjetili Infofest 2009

28.09.2009.

UČENICI SEDMOG RAZREDA POSJETILI INFOFEST

Učenici sedmog razreda koji pohađaju izbornu nastavu: Računarska obrada i dizajn teksta i Multimedijalne slajd prezentacije posjetili izložbu na XVI Infofestu – manifestaciji informatičkih dostignuća.

Otvoren Infofest 2009

27.09.2009.
INFOFEST 2009
“KRIZA – BAŠ ZATO”

XVI Festival informatičkih dostignuća otvoren je 27.09.2009.god. Festival se održava pod sloganom “Kriza baš zato”.

Posjeta Sajmu građevinarstva

25.09.2009.

POSJETA ŠESTOG RAZREDA SAJMU GRAĐEVINARSTVA 2009.

Program Tehnike i Informatike u šestom razredu obuhvata temu Građevinske tehnike, pa je posjeta Sajmu građevinarstva bila idealna prilika da se učenici upoznaju sa velikim brojem građevinskih mašina koje se koriste u oblastima niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Takođe, mogli su da vide razne građevinske materijale, kako prirodne tako i vještačke.

Posjeta uprave škole

 

21.09.2009. POSJETA UPRAVE ŠKOLE
Uprava škole prisustvovala času izborne nastave i upoznala se sa teškoćama u realizaciji zbog velikog broja učenika u grupi.
Kabinet u kojem se izvodi nastava Tehnike i informatike koja se ne oslanja direktno na ICT nije opremljen, pa je uprava upoznata šta je to neophodno od nastavnih sredstava, za početak, da bi se učenicima približili pojedini nastavni sadržaji.

Sajam građevinarstva 2009.

 

SAJAM GRAĐEVINARSTVA održaće se u periodu od 23. do 27. septembra 2009. godine na Jadranskom sajmu u Budvi. Kako se navodi na sajtu Jadranskog sajma, na Sajmu građevinarstva će se predstaviti domaći i inostrani proizvođači i distributeri građevinskih materijala, opreme, mehanizacije i alata, firme koje se bave inžinjeringom i projektovanjem, proizvođači građevinske stolarije, zanatske radnje i radionice za instalacione i završne radove, proizvođači mjerne, regulacione i geodetske opreme, izdavači stručne literature itd.