Arhiva kategorije: VII razred

Mašine za dizanje tereta – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA DIZANJE TERENA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 1 minut  i 50 sekundi.

Mašine za pripremu i transport betona – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA PRIPREMU I TRANSPORT BETONA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 2 minuta  i 48 sekundi.

Pumpa za beton – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – PUMPA ZA BETON
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Zahvaljujući ljubaznom osoblju firme “Exim” sa Cetinja koji su nam demonstrirali rad, u mogućnosti smo da vam prikažemo funkcionisanje pumpe za beton. Zbog dužine snimka pojedine djelove smo skratili. Video klip traje 7 minuta  i 48 sekundi.

Drobilica, glodalica, finišer – video

MAŠINE ZA PRIPREMU AGREGATA, SKIDANJE HABAJUĆEG ASFALTNOG SLOJA I POLAGANJE ASFALTNIH SLOJEVA
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 3 minuta  i 3 sekunde.

Ploče za nabijanje tla, mali pikamer, mali rovokopač – video

PLOČE ZA NABIJANJE TLA, MALI PIKAMER I MALI ROVOKOPAČ
Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo kakav download obimnog materijala koji smo snimili. Video klip traje 1 minut  i 14 sekundi.

Fotografije građevinskih mašina

 

FOTOGRAFIJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA

 

Na Sajmu građevinarstva u Budvi snimili smo većinu građevinskih mašina o kojima se govori u oblasti građevinarstva u sedmom razredu.