Arhiva kategorije: V – Ostali sadržaji

Spot “Ovo je naša zemlja”

 

Spot “Ova zemlja nam je dom” je nastao kao nastavak kampanje započete sadnjom 650 hiljada sadnica raznog drveća.

Spot ima za cilj da nas sve podsjeti na ljepote i prirodna bogatstva  Crne Gore, a svakako i da nas upozori da moramo voditi računa o zemlji kao o svom domu. Priroda Crne Gore je u dobroj mjeri očuvana pa se mora razvijati svijest građana o potrebi njenog očuvanja.

Crtani film o reciklaži

 

Veoma poučan film o reciklaži u kojem se govori o materijalima koje svakodnevno koristimo, a koji se mogu reciklirati.

Priprema papira za reciklažu

 

U svim razvijenim zemljama velika pažnja se poklanja prikupljanju raznog otpadnog materijala (sekundarne sirovine). Taj materijal se priprema i ponovo prerađuje – reciklira.  Proces se u većini zemalja odvija već godinama. Osim materijalne koristi ostvarene postupkom reciklaže, veoma je značajna  zaštita životne sredine koja se ostvaruje na ovaj način. Proces pripreme papira za reciklažu počeo je da se odvija i u Crnoj Gori u reciklažnom centru u Podgorici. Pogledajte video zapis.

Nagrada za pravilan postupak

 

Zanimljiv i zabavan prilog o ljudskim navikama, odnosno o svijesti ljudi o potrebi očuvanja čistoće i sakupljanja otpadnih materijala. Tu je nagrada velikog broja ljudi za pravilan postupak prolaznika.

Vježba slijepog kucanja – softverska aplikacija “Slovo”

 

Microsoft je poklonio ovu vježbu obrazovnim institucijama u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pa se može slobodno postaviti na svim računarima. Vježba je veoma dobra za pravilno učenje upotrebe tastature, a sadrži i igricu preko koje će učenici da vježbaju brzinu kucanja. Vježbu nije potrebno instalirati samo se raspakuje komprimovani fajl. Uz vježbu dolazi i odgovarajuće upustvo pa je upotreba zaista jednostavna.

Download softverske aplikacije “Slovo”

Download upustva za aplikaciju “Slovo”

Alternativni oblici energije

 06.09.2010.
ALTERNATIVNI OBLICI ENERGIJE
SUNČEVA (SOLARNA) ENERGIJA

Uređaji za korišćenje sunčeve energije u cilju dobijanja tople vode kao i ćelije za stvaranje električne energije snimljeni su na Jadranskom sajmu u Budvi za vrijeme Sajma građevinarstva 2009. Pojedine fotografije i prikazi funkcionisanja preuzeti su iz kataloga proizvođača opreme za iskorišćavanje sunčeve energije.

Pripremio aktiv nastavnika Tehnike i informatike iz Druge osnovne škole u Budvi.