Arhiva kategorije: V razred

Provjera znanja, testovi, kvizovi…

 

Zanimljivi testovi (PROVJERA ZNANJA, TESTOVI, KVIZOVI) su usklađeni sa propisanim udžbenicima, a pomoću njih se može vršiti obnavljanje gradiva a mogu biti i jedan od segmenata provjere znanja učenika. Takođe, može se učenicima sugerisati da kući pokušaju sami da rješavaju odredjene testove i da tako na zanimljiv način dođu do određenih znanja.

Veoma je značajno u određenoj mjeri same učenike uključiti u osmišljavanje kviza. Nakon obrade određene oblasti grupa učenika treba da osmisli pitanja, a druge grupe tačne i pogrešne odgovore koji će se koristiti u kvizu. Kroz pripremu kviza, učenici će nastojati da upamte tačne odgovore kako bi što uspješnije riješili kviz, test, ukrštenicu…

Vježba slijepog kucanja – softverska aplikacija “Slovo”

 

Microsoft je poklonio ovu vježbu obrazovnim institucijama u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pa se može slobodno postaviti na svim računarima. Vježba je veoma dobra za pravilno učenje upotrebe tastature, a sadrži i igricu preko koje će učenici da vježbaju brzinu kucanja. Vježbu nije potrebno instalirati samo se raspakuje komprimovani fajl. Uz vježbu dolazi i odgovarajuće upustvo pa je upotreba zaista jednostavna.

Download softverske aplikacije “Slovo”

Download upustva za aplikaciju “Slovo”

Alternativni oblici energije

 06.09.2010.
ALTERNATIVNI OBLICI ENERGIJE
SUNČEVA (SOLARNA) ENERGIJA

Uređaji za korišćenje sunčeve energije u cilju dobijanja tople vode kao i ćelije za stvaranje električne energije snimljeni su na Jadranskom sajmu u Budvi za vrijeme Sajma građevinarstva 2009. Pojedine fotografije i prikazi funkcionisanja preuzeti su iz kataloga proizvođača opreme za iskorišćavanje sunčeve energije.

Pripremio aktiv nastavnika Tehnike i informatike iz Druge osnovne škole u Budvi.