Sadrzaji za nastavu


Mašine za zemljane radove – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA ISKOP I UTOVAR MATERIJALA Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe…Mašine za dizanje tereta – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – MAŠINE ZA DIZANJE TERENA Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite…Pumpa za beton – video

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE – PUMPA ZA BETON Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema potrebe da vršite bilo…


Drobilica, glodalica, finišer – video

MAŠINE ZA PRIPREMU AGREGATA, SKIDANJE HABAJUĆEG ASFALTNOG SLOJA I POLAGANJE ASFALTNIH SLOJEVA Ovo je video zapis građevinskih mašina prezentovanih na Sajmu građevinarstva u Budvi. Video zapis možete direktno da pokrenete i na taj način nema…
Alternativni oblici energije

 06.09.2010. ALTERNATIVNI OBLICI ENERGIJE SUNČEVA (SOLARNA) ENERGIJA Uređaji za korišćenje sunčeve energije u cilju dobijanja tople vode kao i ćelije za stvaranje električne energije snimljeni su na Jadranskom sajmu u Budvi za vrijeme Sajma građevinarstva…