Arhiva kategorije: Sadrzaji za nastavu

Nagrada za pravilan postupak

 

Zanimljiv i zabavan prilog o ljudskim navikama, odnosno o svijesti ljudi o potrebi očuvanja čistoće i sakupljanja otpadnih materijala. Tu je nagrada velikog broja ljudi za pravilan postupak prolaznika.

Test – Tehnika i ekologija – V razred

 

Test iz Tehnike i ekologije za V razred sadrži osnovna pitanja vezana za ovu oblast – vrste zagađenja, najčešći zagađivači i načine smanjenja zagađivanja.

Transportne mašine – Spoljašnji i unutrašnji transport

 

Test sadrži pitanja koja se odnose na transportne mašine, odnosno na spoljašnji i unutrašnji transport.

Test – pogonske mašine

 

Test sadrži pitanja koja se odnose na sve tipove pogonskih mašina.

Test ukrštenica – Turbine

 

Test ukrštenica koja se odnosi na hidro, parne i gasne turbine. Ukrštenica je pogodna za obnavljanje i daje mogućnost da se nauče nazivi  i mjesta primjene raznih turbina, kao i vrste pretvaranja oblika energije na njima.

Motori SUS – Test ukrštenica

 

Test ukrštenica se odnosi na motore sa unutrašnjim sagorijevanjem i predstavlja veoma interesantan način obnavljanja ili provjere učenika.

Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem – Test

 

Test iz oblasti Pogonskih mašina i transportnih sistema.  Odnosi se na motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Test je odličan da učenici sami sebe provjere da li dobro uocavaju osnovne razlike između OTO i DIZEL motora.

Provjera znanja, testovi, kvizovi…

 

Zanimljivi testovi (PROVJERA ZNANJA, TESTOVI, KVIZOVI) su usklađeni sa propisanim udžbenicima, a pomoću njih se može vršiti obnavljanje gradiva a mogu biti i jedan od segmenata provjere znanja učenika. Takođe, može se učenicima sugerisati da kući pokušaju sami da rješavaju odredjene testove i da tako na zanimljiv način dođu do određenih znanja.

Veoma je značajno u određenoj mjeri same učenike uključiti u osmišljavanje kviza. Nakon obrade određene oblasti grupa učenika treba da osmisli pitanja, a druge grupe tačne i pogrešne odgovore koji će se koristiti u kvizu. Kroz pripremu kviza, učenici će nastojati da upamte tačne odgovore kako bi što uspješnije riješili kviz, test, ukrštenicu…

Agrotehnika

 

TEST IZ AGROTEHNIKE
Provjera znanja iz oblasti Agrotehnike za učenike sedmog razreda. Test je usklađen sa udžbenikom za sedmi razred.

 

Vježba slijepog kucanja – softverska aplikacija “Slovo”

 

Microsoft je poklonio ovu vježbu obrazovnim institucijama u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pa se može slobodno postaviti na svim računarima. Vježba je veoma dobra za pravilno učenje upotrebe tastature, a sadrži i igricu preko koje će učenici da vježbaju brzinu kucanja. Vježbu nije potrebno instalirati samo se raspakuje komprimovani fajl. Uz vježbu dolazi i odgovarajuće upustvo pa je upotreba zaista jednostavna.

Download softverske aplikacije “Slovo”

Download upustva za aplikaciju “Slovo”