Korisno


Kalkulator

  Kalkulator sadrži veći broj funkcija koje vam mogu biti od pomoći za razna izračunavanja.


Temperatura

  Izražavanje temperature preko tri temperaturne skale. Dovoljno je upisati iznos temperature na primjer u stepenima Celzijusa, a automatski ona će biti preračunata i u stepenima Farenhajta i Kelvina.