Arhiva kategorije: Korisno

Pretvaranje brojeva iz decimalnog u druge brojne sisteme

Pretvaranje (konvertovanje) brojeva sa ovim konvertorom moguće je izvršiti iz decimalnog u binarni, heksadecimalni i oktalni sistem.

Kalkulator

 

Kalkulator sadrži veći broj funkcija koje vam mogu biti od pomoći za razna izračunavanja.

Temperatura

 

Izražavanje temperature preko tri temperaturne skale. Dovoljno je upisati iznos temperature na primjer u stepenima Celzijusa, a automatski ona će biti preračunata i u stepenima Farenhajta i Kelvina.