Hardver računara

OBAVEZNO PROČITAJ UPUSTVO

  
Kliknite na strelicu pored praznog polja i iz padajuće liste odaberite riječ za koju smatrate da nedostaje na tom mjestu.
PRVO POPUNITE SVA PRAZNA MJESTA PA ONDA NA KRAJU KLIKNITE NA DUGME "PROVJERA".
SAMO U TOM SLUČAJU ĆETE DOBITI TAČAN PODATAK U PROCENTIMA KOLIKO STE TAČNO POPUNILI RIJEČI.
Osnovna konfiguracija računara sastoji se od , monitora, tastature i miša. U kućištu računara nalaze se mnogobrojni djelovi kao što su ploča, zatim najvažniji dio - , grafička i zvučna kartica, disk, memorija i dr. Od spoljašnjih memorijskih jedinica najvažniji je disk.
Hard disk je uređaj za pamćenje programa i podataka. Hard disk ima mnogo kapacitet od RAM memorije, ali je RAM (operativna) memorija znatno od hard diska. Za čuvanje podataka, osim hard diska koriste se još i CD, , USB memorije, diskovi. Svi djelovi računara utiču na kvalitet njegovog rada. Neki od njih imaju poseban značaj kao što su matična ploča, i memorija. Preko matične ploče su svi djelovi računara. Procesor obavlja sve operacije sa i softverom i od njegove brzine zavisi brzina kojom računar obrađuje podatke. Takođe, RAM memorije utiče na rad računara.
Rad na računaru podrazumijeva upotrebu neophodnih uređaja (jedinica) koje omogućavaju komunikaciju između korisnika i računara. Ti uređaji se nazivaju - uređaji (jedinice). Ulazni uređaji omogućavaju korisniku da unosi podatke u računar. U ovu grupu se ubrajaju: , miš, skener, kamera, mikrofon, - ROM, DVD - ROM, disk.
Uređaji pomoću kojih se vrši prikazivanje, emitovanje, memorisanje, štampanje i razmjena podataka iz računara nazivaju se uređaji. Neki od uređaja iz ove grupe su: monitor, projektor, zvučnik, CD - ROM, - ROM, disk, , ploter.
Pojedini uređaji vrše takvu funkciju da se mogu koristiti i za unos i dobijanje podataka (npr. monitor osjetljiv na dodir), pa se oni nazivaju - uređaji.