November 10, 2020

Upotreba miša i tastature

Rad na računaru zahtijeva upotrebu raznih ulaznih uređaja. Osnovni ulazni uređaji koji se pri tome koriste su miš i tastatura. Sljedeće predavanje upravo o tome govori.Komponente računara

Suočeni sa nekim nepredviđenim situacijama, sve češće se dešava da se redovna nastava zamjenjuje online nastavom. Pri tome se koriste razne aplikacije i mogućnosti društvenih mreža da bi se ostvario željeni cilj. Pripremili smo nekoliko…